loading...

دانلود پاورپوینت طرح توجیهی و کاراموزی

دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی نقش خودکارآمدی در انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش اموزان قضاوت های مربوط به خودکارآمدی به دلیل نقش مهمی که در رشد انگیزش درونی

خوش امدگویی

من مهدی بنی حسن کارشناس دام وطیور افتخار دارم جدیدترین طرح ها و مقالات را از طریق این وبسایت در اختیار شما بگذارم.

جهت سفارش طرح و پشتیبانی سایت با شماره :

09191968068پیامک ارسال کنید.

ادرس دفتر ما جهت مراجعه حضوری : (با هماهنگی قبلی)

قم . بخش قنوات . دفتر فنی مهندسی (نوطرح )بنی حسن 

همچنین تمامی عزیزانی که رمز دوم برای خرید اینترنتی ندارند می تواندد با پشتیبانی هماهنگ و از سایر روش ها استفاده کنند.

درگاه پرداخت اینترنتی این وبسایت توسط درگاه واسط آرین پال و زرین پالمورد تایید قرارگرفته است.

ایمیل پشتیبانی سایت  mahdipnut@yahoo.com

ایدی تلگرام پشتیبانی :  poshtibaniU@

ادرس کانال : topfarmer@

مراحل خرید فایل مورد نظر  :

1.کلیک بر گزینه خرید.

2.وارد کردن اطلاعات نام و نام خانوادگی ، ایمیل و شماره تلفن همراه.

توجه پست الکترونیکی همان ایمیل می باشد.در صورتی که ایمیل شخصی ندارید ادرس mahdipnut@yahoo.com وارد کنید.

2.پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب ( با کلیه کارت هایی که عضو شتاب هستند قادر به خرید هستید)

3.کلیک بر گزینه ( بازگشت به سایت پذیرنده )

4.دانلود فایل مورد نظر ( دانلود فایل آنی  و پس از پرداخت لینک دانلود باز می شود.)

مطالب اختصاصی بوده و کپی برداری ، فروش و قراردادن حتی قسمتی از مطالب این سایت در سایت های دیگر از نظر شرعی حرام و پیگرد قانونی دارد.


دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی  - برنامه ریزی درسی با موضوع نقش خودکارآمدی در انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش اموزان مقطع ابتدایی شهر تهران 

چکیده: هدف پایان نامه حاضر بررسی نقش خودکارآمدی در انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی بود.جامعه آماری تحقیق کلیه دانش آموزان سال سوم راهنمایی منطقه 16 آموزش و پرورش بودند. 300 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. براي جمع اوري داده ها مقیاس خودکار آمدی (مورگان و جینگ،1999) و مقیاس انگیزش پیشرفت (هرمنس،1985) اجرا شد.در اين پژوهش از روش هاي آمار توصيفي(ميانگين، انحراف استاندارد و خطاي استاندارد) و آزمون همبستگی استفاده شد. آزمون فرضیه ها نشان داد که ضریب همبستگی بین خودکارآمدی  با انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسر دوره راهنمایی(05/0 p< و 30/0 r= ) معنادار است. بنابر این با 95 درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت بین خودکارآمدی  با انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسر دوره راهنمایی رابطه مثبت معنادار وجود دارد.
 
واژه های کلیدی: خودکارآمدی، انگیزش پیشرفت،دانش آموزان ، پایان نامه رشته علوم تربیتی و روانشناسی
 
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه:
از خصوصیات مهم شخصیتی و تفاوتهای فردی افراد که در واکنش نشان دادن به رخدادها و فشارهای روانی مؤثر است. احساس خودکارآمدی  فرد است (شولتز ،1998؛ سید محمدی، 1383). 
     برای انسان هیچ حکم ارزشی مهمتر از داوری درباره خویش نیست و ارزشیابی شخص از خویشتن قطعی ترین عامل در رشد روانی اوست. این ارزشیابی تماماً به شیوه قضاوت آگاهانه و صریح ، شفاهی یا کتبی و برشمردن صفات و توصیف حالات نیست بلکه تصور احساس می باشد، احساسی که جدا کردن وشناسایی آن مشکل است. زیرا پیوسته توسط انسان تجربه می شود و جزئی از هر احساس دیگر انسانی است و در واکنش وی دخیل است. ارزشیابی مشخص از خویشتن اثرات برجسته ای در جریان تفکرات، احساسات، تمایلات و ارزشها و هدفهای وی دارد و کلید فهم رفتار اوست (براندن ، 2001 نقل از خاطری ، 1384). 
     خودکارآمدی به عنوان یک متغیر شخصیتی، نقش مهمی در رویارویی فرد با مسائل زندگی دارد چنانچه براون  و انیوی  (1978) کشف کردند کسانی که میزان خودکارآمدی آنان بالاتر است، هنگامی که با مسائل حل نشده روبرو می شوند پایداری بیشتری از خود نشان می دهند (نقل از آبنیکی، 1385). خودکارآمدی اطمینان به تواناییهای خود در کنترل افکار، احساسات و فعالیتهاست و بنابراین بر عملکرد واقعی افراد، هیجانات و انتخاب افراد و سرانجام میزان تلاشی که شخص صرف یک فعالیت می کند مؤثر است (میلیتادو  و سیونی  ، 2003  نقل از آبنیکی ،1385). 
     خودکارآمدی به عنوان یک ویژگی شخصیتی پیش بینی کننده در نظر گرفته می شود و بنابراین در موقعیتهای تحصیلی و آموزشی بایستی به عنوان عامل پیش بینی کننده مورد استفاده قرار گیرد ( ويتکین  و بری  ، 1975 نقل از آبنیکی،1385 ) . 
      قضاوت های مربوط به خودکارآمدی به دلیل نقش مهمی که در رشد انگیزش درونی دارد،از اهمیت خاصی برخوردار است. به دلیل اینکه خودکارآمدی نشان داده است که بر فائق آمدن و استقامت در برابر موانع اثر می گذارد (بندورا ،1986)،می تواند علت مهمی برای عملکرد نسبت به وظایف بین فردی پیچیده باشد ( گیست  و همکاران،1991 نقل از میرزایی، 1386).  
      خودکارآمدی ادراک شده به تعداد مهارتهای شخص مربوط نمی شود بلکه به آنچه شخص باور دارد که تحت شرایط خاص می تواند انجام دهد مربوط می شود ( بندورا ، 1993 نقل از مجیدیان، 1384 ) . 
     وقتی قرار است عملی توسط شخص انجام پذیرد، خودکارآمدی میزان تلاش صرف شده و ثبات قدم را تعیین می کند. افرادی که از خود مطمئن نیستند بیشتر متمایل به پیش بینی سناریوهای شکست هستند، یعنی در مورد امکان کمبودهای عملکرد نگرانند و پیش از موقع تلاش خود را ناتمام می گذارند. بدین ترتیب افراد با حس خودکارآمدی خوش بینانه، سناریوهای موفقیت را تصویر سازی می کنند که عمل آنها را هدایت می کند و به آنها اجازه استقامت در مواجه شدن با موانع را می دهد (شوارزر ، 1998) . 
      به طور کلی مهم نیست که فرد چقدر توانایی دارد بلکه مهم ان است که فرد تا چه حد توانایی باور کردن خود را دارد (پاچارز  ، 2002).
     یکی از عوامل شخصی که در کنترل و سازماندهی رفتار فرد مؤثراست خودکارآمدی است. خودکارآمدی" به باورهای افراد دربارۀ توانایی کنترل زندگی به دست خودشان گفته می شود" (سیف، 1386). خودکارآمدی بر رفتار فرد بسیار تأثیر می گذارد. به عنوان مثال ، دانش آموز دارای خودکارآمدی سطح پایین ممکن است حتی برای یک امتحان خودش را آماده نکند، زیرا فکر می کند که هر اندازه زحمت بکشد فایده ای نخواهد داشت. در مقابل ، شخص برخوردار از خودکارآمدی سطح بالا در انجام کارها امیدوارتر و موفق تر است (سیف، 1386). 
     اگر دانش آموزان و دانشجویان باور داشته باشند که با تلاش قابل قبول می توانند یاد بگیرند، این دانش آموزان بیشتر تلاش می کنند، در مواجهه با مشکلات پافشاری می کنند ، توجه خود را بر مشکل متمرکز می کنند و احساس آرامش و خوش بینی بیشتری می کنند و از راهبردهای مؤثرتری بهره
 می گیرند. به عبارت دیگر خودکارآمدی ، با بسیج ابزارهای ابرازهای شناختی و انگیزشی، نقش مهمی در بکار گیری شیوه های مقابله با فشار روانی در افراد خواهد داشت (وول فولک ، 2004  نقل از آبنیکی ، 1385) . 
بیان مسئله 
     در جوامع امروز، همه ملتها با هر نظام سياسي و اجتماعي، پيشرفته و در حال پيشرفت به مسئله آموزش و پرورش توجه دارند و نسبت به ديگر فعاليتهاي اجتماعي براي آن اهميت بيشتري قائل هستند (خيّر، 1385). 
     اين توجه بي دليل نيست و برمنطقي قوي بنياد نهاده شده است. زيرا امروز، تربيت فرزندان را از مهمترين نيازهاي زندگي اجتماعي مي شناسند. انگيزش پیشرفت از موضوعات روانشناختي است که توجه بسياري از روانشناسان و متخصصان تعليم و تربيت را به خود معطوف داشته است.در اين ميان شناسايي عوامل مهم و مؤثر در انگيزش پیشرفت تحصيلي در ارتباط با ويژگيهاي آموزشگاهي و اجتماعي افراد کمک شايان توجهي به بهبود وضعيت تحصيلي دانش آموزان خواهد کرد. انگيزش در واقع محرک اصلي و انرژي ايجادکننده رفتار مي‏باشد (گيچ  و برلاينر ، 1994 نقل از سیف، 1384)  و اگر عوامل مؤثر در ايجاد انگيزش تحصيلي شناخته و از آنها به نحو مطلوب استفاده شود، موفقيت هاي شايان توجهي در فرايند آموزش و پرورش و يادگيري و مهمتر از همه استمرار يادگيري ايجاد خواهد شد. 
     انگیزش پیشرفت  عبارت است از نیروی انجام دادن خوب کارها نسبت به استانداردهای عالی (مک کللند  و اتکسنیون ،1968 نقل از سیف، 1384) این مولفان با مطالعه ماهیت انگیزش پیشرفت در چهل سال اخیر ، نیاز پیشرفت را اینگونه تعریف می‌کنند: جستجو کردن موفقیت در رقابت با استانداردهای عالی. شخص دارای انگیزش پیشرفت نیرومند می‌خواهد تا در برخی از تکالیف چالش انگیز موفق شود 
(سیف، 1384).
      مطالعات زیادی به ارتباط قابل ملاحظه بین انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی اشاره کرده اند و وجود انگیزش پیشرفت را موتور حرکتی پیشرفت تحصیلی معرفی کرده اند. به عنوان نمونه هاوت  و دیگران(2006) در تحقیق خود به اثرگذاری انگیزش بر عملکرد و پیشرفت تحصیلی فراگیران اشاره کرده اند. 
    افرادی که انگیزش پیشرفت زیادی دارند در تکلیفی که به آنها گفته شده از نظر دشواری متوسط، بهتر از افرادی که انگیزش پیشرفت کمی دارند عمل می‌کنند. دانش آموزان با انگیزش پیشرفت بالا بهتر از دانش آموزان با انگیزش پیشرفت کم در تکالیف آسان یا دشوار عمل نمی‌کنند بلکه عملکرد در تکالیف نسبتا دشوار برای فرد با انگیزش پیشرفت زیاد مشوق مثبتی را فراهم می‌سازد که دانش آموز با انگیزش پیشرفت کم آن را تجربه نمی‌کند. دانش آموز با انگیزش پیشرفت زیاد به دنبال چالش متوسط است زیرا این نوع چالش مهارت و تونایی وی را بهتر می‌آزماید. موفقیت از طریق مهارت خود شخص به فرد با انگیزش پیشرفت زیاد این احساس را می‌دهد که کار وی خوب انجام شده است، احساس که اهمیت خاصی برای این افراد دارد (سیف،1384). 
      دانش آموزی که دارای خودکارآمدی سطح پایین است  ممکن است حتی برای یک امتحان خودش را آماده نکند ، زیرا فکر می کند که هر اندازه زحمت بکشد فایده ای نخواهد داشت. در مقابل، شخص برخوردار از خودکارآمدی سطح بالا در انجام کارها امیدوارتر و موفق تر است (بیابانگرد، 1386). 
با توجه به مطالبی که ذکر آن رفت موضوع پژوهش حاضر مطالعه نقش خودکارآمدی در انگیزش پیشرفت تحصیلی و رسیدن به پاسخ این سوال اساسی است که آیا بین خود کارآمدی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر  سال سوم راهنمایی رابطه وجود دارد؟   
 
اهمیت و ضرورت تحقیق 
      از آنجا که یادگیرندگان دارای سطوح متفاوت خود کارامدی هستند و این تفاوت ها بر یادگیری ، پیشرفت تحصیلی، انگیزش پیشرفت، تفکر، حل مسأله، پاسخدهی به موقعیتها و غیره تأثیر می گذارند، لازم است مدرسان از چگونگی آن آگاه باشند تا یادگیرندگان خود را در استفاده بهینه کمک کنند ( سیف، 1386).
      از آنجا كه خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان از جمله سازه‌هاي روان شناختي هستند كه نقش موثري را در پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان در حيطه‌هاي مختلف ايفا مي‌كند و مي‌توانند در آینده راهنمايي براي تعيين رشته تحصيلي در دانشگاه وانتخاب شغل افراد باشند، پژوهش هایی از این قبیل امری ضروری می نماید.
       قضاوت های مربوط به خودکارآمدی به دلیل نقش مهمی که در رشد انگیزش درونی دارد، از اهمیت خاصی برخوردار است. به دلیل اینکه خودکارآمدی نشان داده است که بر فائق آمدن و استقامت در برابر موانع اثر می گذارد (بندورا،1986) می تواند علت مهمی برای عملکرد نسبت به وظایف بین فردی پیچیده باشد(گیست و همکاران،1991 نقل از میرزایی،1386). به همین دلیل انجام پژوهش هایی که بتوانند معلمان و دست اندر کاران امر آموزش را در تشخیص میزان انگیزش و خود کارامدی دانش آموزان با توجه به محروم بودن این منطقه کمک و راهنمایی کنند ، امری ضروری است.
 
اهداف پژوهش
     هدف کلی این پژوهش تعیین نقش خودکارآمدی در انگیزش پیشرفت دانش آموزان مناطق جنوبی و محروم می باشد. 
 
سوالها ی  پژوهش
1-آیا بین خودکارآمدی با انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی همبستگی وجود دارد؟
2-آیا بین استعداد با انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی همبستگی وجود دارد؟
3- آیا بین پشتکار  با انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی همبستگی وجود دارد؟
4- آیا بین تفاوت بین فردی با انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی همبستگی وجود دارد؟
 
فرضیه های پژوهش
1- بین خودکارآمدی با انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی همبستگی مثبت وجود دارد.
2- بین استعداد  با انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی همبستگی مثبت وجود دارد.
3- بین پشتکار  با انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی همبستگی وجود دارد.
4- بین تفاوت بین فردی با انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی همبستگی مثبت وجود دارد.
 
تعیین و تعريف متغیرهای پژوهش
خودکار آمدی 
تعریف مفهومی :
            خودکار آمدی قضاوت شخصی فرد است از تواناییهایش برای انجام کاری در یک حوزۀ خاص (لابل  وهمکاران، 2004 ).
تعریف عملی : 
            در پژوهش حاضر خودکارآمدی نمره ای است که آزمودنی در مقیاس خودکارآمدی تحصیلی  مورگان و جینگ (1999)  به دست می آورد. 
انگیزش پیشرفت: 
تعریف مفهومی:
         انگیزش پیشرفت به مفهوم انگیزه غلبه بر موانع، تقویت روحیه آینده نگری و مبارزه با آن چه که  به سخت بودن  مسئله ای اطلاق می شود (هرمنس، 1985 نقل از بیابانگرد، 1384).
 
 
روش تجزيه وتحليل داده ها: 
     پس از جمع آوري، نمرات با استفاده از نرم افزار آماري در دو سطح توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت در سطح توصيفي از جدول ها توزيع فراواني و شاخص هاي مركزي و شاخص هاي پراگندكي استفاده شد .
در سطح استنباطي با توجه به نوع داده ها، فرضيه ها ويافتن رابطه بين آنها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. 
 
دانلود پایان نامه رشته روانشناسی برنامه ریزی درسی
 
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد
با موضوع : نقش خودکارآمدی در انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش اموزان مقطع ابتدایی 
قالب فایل: word --- تعداد 123 صفحه --- 5 فصل .به همراه جداول و نمودار های مربوطه
قابل استفاده دانشجویان رشته علوم تربیتی و روانشناسی بر حسب سلیقه دانشجو
 
فهرست:
فصل اول : کلیات تحقیق.....................................1
مقدمه ............................................................2
بيان مسئله .....................................................4
اهميت و ضرورت انجام پژوهش............................ 7
اهداف پژوهش............................................... 8
سوالها و فرضیه های پژوهش............................. 8
تعیین وتعریف متغیرهای پژوهش............................ 8
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق..........................  10
مقدمه  .........................................................   11 
بخش اول: خودکار آمدی .................................... 11                                                                      
مفهوم خود      .............................................      11
خود به عنوان موضوع و عامل مطالعه      .............     13
تحول خودکارآمدی در نوجوانی........................        21
منابع اطلاعاتی خودکارآمدی................................    23
خودکارآمدی و کمال‏گرایی مثبت و منفی .................... 25
تاثیر خودکارآمدی برمهارت‏های شناختی ،اجتماعی و عاطفی ..... 30
تاثیر خودکارآمدی بر انگیزش  .............................................  32
اثرات خودکارآمدی بالا و پایین................................................. 35
خودکار آمدی عمومی  .......................................................   37
  نظریه یادگیری – اجتماعی      ...................................        38
تحلیل خودکار آمدی در گسترۀ زندگی    .............................      43
تأثیر بافت خانواده بر خودکار آمدی ............................................ 44
تقویت خود کار آمدی ................................................................ 47
نقش  مدرسه  .....................................................................   48
تأثیر دوستان و همسالان ..........................................                50
خودکار آمدی مرتبط با بزرگسالی    .........................................    51
ارزیابی مجدد خودکار آمدی با افزایش سن    ................................51
ویژگی افراد با خودکار آمدی بالا و پایین      ................................   52
خودکار آمدی و جنس  ........................................................       53
بخش دوم       
انگیزش پیشرفت تحصیلی   ..........................................            61
تأثیر مشوق ها در انگیزه     .......................................................61 
راههای افزایش انگیزش تحصیلی   ...........................................   62  
پیشرفت تحصیلی   ................................................................   64 
عوامل مؤثر بر  انگیزش پیشرفت تحصيلي دانش آموزان     ........... ... 64 
بخش سوم  : پیشینه پژوهش  ..................................................  87
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور  .....................................     69 
تحقیقات انجام شده در ایران   ....................................................  70 
فصل سوم : روش شناسی  ..............................................           82
طرح پژوهش  .........................................................................    83
جامعه آماری   ......................................................................      83
نمونه و روش نمونه گیری  ...........................................................    83
روش جمع آوری داده ها   ..............................................................     84
ابزار پژوهش  ...............................................................................    84
روش تجزیه وتحلیل داده ها .............................................................   89
فصل چهارم : تحلیل یافته ها  ..........................................................   90
تحلیل توصیفی   ...........................................................                   92
متغییر خودکارامدی     ....................................................                  93
متغییر انگیزش پیشرفت    ..............................................................   94 
تحلیل داده ها     .........................................................................     94
تحلیل استنباطی    .......................................................................... 95
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری .............................................................98
محدودیت های پژوهش  ...........................................................           104
پیشنهادهای پژوهش  .........................................................................105
فهرست منابع :
الف: فارسی   ...................................................................................   106
ب: خارجی    .........................................................................               109
پیوست ها
 
 
                            فهرست جدول ها
 
جدول شماره 1 – 4  جدول توزیع نسبی معدل تحصیلی آزمودنی ها                  91
جدول شماره 2 – 4   شاخص هاي توصيفي خودكارآمدي در دانش آموزان     92
جدول شماره 3 – 4  شاخص توصیفی انگیزش پیشرفت در دانش آموزان         93
جدول شماره 4 – 4  همبستگی پیرسون خودکارآمدی  با انگیزش پیشرفت     94
جدول شماره 5 – 4 همبستگی پیرسون استعداد با انگیزش پیشرفت                    95
 جدول شماره 6 – 4 همبستگی پیرسون پشتکار با انگیزش پیشرفت                     96
جدول شماره 7 – 4 همبستگی پیرسون تفاوت فردی با انگیزش پیشرفت        
 
 
برای دریافت کامل فایل با پرداخت انلاین , انلاین دانلود کنید.
 
روش دانلود فایل :
 
1.کلیک گزینه خرید.
2.پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب
3.کلیک بر گزینه ( بازگشت به سایت  پذیرنده )
4.دانلود فایل مورد نظر

 

 

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
بانک پاورپوینت و طرح توجیهی

با عرض سلام و احترام.از اینکه وبسایت من را برای خواندن انتخاب کردید از شما کمال تشکر را دارم.من مهدی بنی حسن کارشناس علوم دام و طیور افتخار دارم اطلاعات و طرح های توجیهی به روز و مقالات آموزشی را از طریق این وبسایت در اختیار شما سروران گرامی بگذارم.

مطالب اختصاصی بوده و کپی برداری ، فروش و قراردادن حتی قسمتی از مطالب این سایت در سایت های دیگر از نظر شرعی حرام و پیگرد قانونی دارد.

درگاه پرداخت اینترنتی این وبسایت توسط درگاه واسط آرین پال و زرین پالمورد تایید قرارگرفته است.

لینک دانلود فایل بعد از پرداخت به صورت آنی باز می شود.

ایمیل پشتیبانی سایت  mahdipnut@yahoo.com

شماره تماس پشتیبانی سایت : 09191968068 فقط پاسخگو به پیامک (لطفا از تماس خودداری کنید)

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
دانلود پاورپوینت طرح توجیهی تحقیق و کاراموزی های اموزشی
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • موضوعات

 • طرح توجیهی کارافرینی
 • پایان نامه
 • پروپوزال
 • کاراموزی
 • علوم دامی اصول تغذیه گاو شیری و ...
 • تحقیقات جامع کشاورزی
 • گیاهشناسی"حشره شناسی"فیزیک"اکولوزی"هواشناسی و...
 • ماشین الات
 • طرح توجیهی/نمونه سوال؟کتاب
 • ژنتیک
 • حشره شناسی
 • باغبانی
 • شیمی

 • جانورشناسی
 • دانشگاه پیام نور تفرش
 • هواشناسی
 • زراعت
 • تصاویر کشاورزی
 • پاورپوینت
 • پروژه
 • هورمون های گیاهی
 • مقالات رشته حسابداری
  آمار سایت
 • کل مطالب : 762
 • کل نظرات : 826
 • افراد آنلاین : 5
 • تعداد اعضا : 3184
 • آی پی امروز : 203
 • آی پی دیروز : 1467
 • بازدید امروز : 745
 • باردید دیروز : 4,720
 • گوگل امروز : 155
 • گوگل دیروز : 1410
 • بازدید هفته : 29,131
 • بازدید ماه : 79,857
 • بازدید سال : 440,102
 • بازدید کلی : 3,736,196
 • خوش امدگویی
  اميد است سير و سرچ در اين مجموعه افزايش بار اندوخته هاي علمي دوستان دانش دوست و پژوهشگر، را سبب شود در اين اثني ما را با رهنمود هاي ناب خويش راهنمايي نماييد.