loading...

دانلود پاورپوینت طرح توجیهی و کاراموزی

دانلود پایان نامه رابطه هوش معنوی با سلامت عمومی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان به همراه پرسشنامه دانلود پایان نامه روانشناسی به همراه پرسشنامه پایان نامه اماده

خوش امدگویی

من مهدی بنی حسن کارشناس دام وطیور افتخار دارم جدیدترین طرح ها و مقالات را از طریق این وبسایت در اختیار شما بگذارم.

جهت سفارش طرح و پشتیبانی سایت با شماره :

09191968068پیامک ارسال کنید.

ادرس دفتر ما جهت مراجعه حضوری : (با هماهنگی قبلی)

قم . بخش قنوات . دفتر فنی مهندسی (نوطرح )بنی حسن 

همچنین تمامی عزیزانی که رمز دوم برای خرید اینترنتی ندارند می تواندد با پشتیبانی هماهنگ و از سایر روش ها استفاده کنند.

درگاه پرداخت اینترنتی این وبسایت توسط درگاه واسط آرین پال و زرین پالمورد تایید قرارگرفته است.

ایمیل پشتیبانی سایت  mahdipnut@yahoo.com

ایدی تلگرام پشتیبانی :  poshtibaniU@

ادرس کانال : topfarmer@

مراحل خرید فایل مورد نظر  :

1.کلیک بر گزینه خرید.

2.وارد کردن اطلاعات نام و نام خانوادگی ، ایمیل و شماره تلفن همراه.

توجه پست الکترونیکی همان ایمیل می باشد.در صورتی که ایمیل شخصی ندارید ادرس mahdipnut@yahoo.com وارد کنید.

2.پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب ( با کلیه کارت هایی که عضو شتاب هستند قادر به خرید هستید)

3.کلیک بر گزینه ( بازگشت به سایت پذیرنده )

4.دانلود فایل مورد نظر ( دانلود فایل آنی  و پس از پرداخت لینک دانلود باز می شود.)

مطالب اختصاصی بوده و کپی برداری ، فروش و قراردادن حتی قسمتی از مطالب این سایت در سایت های دیگر از نظر شرعی حرام و پیگرد قانونی دارد.


پایان نامه کارشناسی  ارشد رشته روانشناسی  رابطه هوش معنوی با سلامت عمومی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان به همراه پرسشنامه

چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و سلامت عمومی و سازگاری دانشجویان انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاهر ازاد واحد در سال تحصیلی 1392-93  بوده است . نمونه پژوهش تعداد 100 نفر از دانش جویان  بوده اند که بصورت تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه هوش معنوی  و مقیاس سلامت عمومی بوده که برروي آنان اجرا گرديد. در اين پژوهش از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون استفاده گردید.تحلیل داده ها نشان داد که 581/. = R2يعني 58درصدواريانس مشترك متغيرهاي پيش بين مولفه های هاي سلامت عمومی در پيش بيني هوش معنوی موثر است. نتايج برآورد مدل معنادار در جدول ضرايب رگرسيون نشان مي دهد كه ضرايب تاثير خرده مقیاس های (اضطراب،سازگاری اجتماعیو افسردگی) تغييرات مربوط به هوش معنوی در افراد را بصورت معکوس پيش بيني كنند كه نشانگر رابطه منفی معنادار خرده مقياس هاي (اضطراب ، افسردگي) با متغير هوش معنوی در دانشجویان است. بنابراین می توان گفت هرچه هوش معنوی نیرومندتر باشد دانشجویان ازسلامت عمومی بالاتری برخوردار خواهند بود.همچنین نتایج نشان داد که با 95%اطمينان می توان گفت بين میزان هوش معنوی و  سازگاری اجتماعي رابطه مثبت معنادار وجود دارد. 
 
واژگان کلیدی: هوش معنوی، سلامت عمومی ،اضطراب ، سازگاری اجتماعی، افسردگی، نشانگان جسمانی
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 مقدمه : 
انسان به دنیا می آید، مراحل مختلف رشد را طی می کند و سپس از این جهان می رود، آیا روند و مسیر تکاملی انسان همین است؟ آیا چرخه  همیشگی با هدف خاص صورت می گیرد و تداوم          می یابد؟ اصلاً منظور از رشد و تکامل چیست؟ (شهیدی و شیرافکن، 1388).
معنویت به مثابه آگاهی از هستی یا نیروی فراتر از جنبه های مادی زندگی است و احساس عمیقی از وحدت و پیوند با کائنات را به وجود می آورد. تکیه گاه معنوی می تواند تاثیر بسزایی در سلامت روانی، جسمی، رضایت از زندگی و سرزنده بودن، رابطه مثبت و معنی دار داشته باشد (اکستین  و کرن، 2012). 
مزلو  (به نقل از یزدانی، 1382) یافتن معنی زندگی را، نگرانی عمده و اولیه انسان می داند. به اعتقاد مزلو(1971)، فرد خود شکوفا به دنبال بالابردن هستی خویش ایت، تا از این طریق معرفتش را نسبت به خود و دیگران گسترش دهد و در هر فعالیتی از شخصیت خود بهره گیر. این فرایند توسط مجموعه ی بزرگتری از ارزشها هدایت می شود که به خوبی، زیبایی و تمامیت زندگی تاکید می کند.
در تعریف هوش نیز می توان گفت که رفتار حل مسئله، در جهت اهداف عملی منطبق است و رشد سازگارانه را تحصیل می کند، یعنی افراد در عمل برای غلبه بر موانع و مشکلات، نیازمند راهبردهایی هستند و معنویت این راهبردهای انطباقی را ارائه می دهد و دستیابی به هدف را آسانتر می کند (امونز ، 2009).
در نوشته های مذهبی بیان شده است که افراد در جریان رشد و بلوغ معنوی که به اهداف خود دست پیدا می کنند به خدا نزدیکتر می شوند بنابراین موضوع اصلی، هدایت افراد برای رسیدن به اهدافشان می باشد. تلاش های معنوی و متمرکز بر روی اهداف شخصی در مسیری قرار می گیرند که در زندگی افراد به هم برخورد می کنند و این ارتباطات به پیوند معنویت و هوش منتهی می شود (همان منبع، ص 5).
بیان مسئله 
بدون شک سلامت عمومی افراد یکی از اجزاء تفکیک ناپذیر تعلیم و ترتیب می باشد. کاربرد آن نه تنها در مراکز رسمی آموزش و پرورش، بلکه در تعلیم و تربیت غیر رسمی خانواده و جامعه ضروری است، ولی متاسفانه در کشور ما عده کمی به این امر مهم بها می دهند. در سالهای اخیر هدف تعلیم و تربیت بیش از پیش متوجه آماده کردن افراد با شخصیت سالم است. برای آن که جامعه ای سالم و کارآمد داشته باشیم تا افراد انسانی در آن سرشار از شور و نشاط همراه با انگیزه و هدف در زندگی باشند، فراهم کردن امکانات لازم و ایجاد فضای سالم و عاری از هرگونه مشکلات رفتاری ضروری است.
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهمیت معنویت و رشد معنوی در انسان، در چند دهه ی گذشته به صورتی روز افزون توجه روان شناسان و متخصصان بهداشت روانی را به خود جلب کرده است. پیشترفت علم روان شناسی از یک سو و در ماهیت پویا و پیچیده ی جوامع نوین از سوی دیگر باعث شده است که نیازهای معنوی بشر در برابر خواسته ها و نیازهای مادی قد علم کنند و اهمیت بیشتری بیابند. چنین به نظر می رسد که مردم جهان، امروزه بیش از پیش به معنویت و مسایل معنوی گرایش دارند و روان شناسان و روان پزشکان نیز به طور روز افزون در می یابند که استفاده از روش های سنتی و ساده، برای درمان اختلالات روانی، کافی نیست (ویلیام وست ، به نقل از شهیدی1388).
اهداف تحقیق 
هدف کلی
1- تعیین رابطه مولفه های هوش معنوی با سلامت عمومی و سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاه ازاد .
اهداف فرعی
1- تعیین رابطه مولفه های هوش معنوی با افسردگی دانشجویان دانشگاه ازاد .
2- تعیین رابطه مولفه های هوش معنوی با اضطراب دانشجویان دانشگاه ازاد .
3- تعیین رابطه مولفه های هوش معنوی با کارکرد اجتماعی دانشجویان دانشگاه ازاد .
4- تعیین رابطه مولفه های هوش معنوی با سلامت جسمانی دانشجویان دانشگاه ازاد .
فرضیه ها
فرضیه اصلی
1- بین هوش معنوی با سلامت عمومی و سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاه ازاد رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی
1- بین هوش معنوی با افسردگی دانشجویان دانشگاه ازاد رابطه وجود دارد
2- بین هوش معنوی با اضطراب دانشجویان دانشگاه ازاد رابطه وجود دارد
3- بین هوش معنوی با کارکرد اجتماعی دانشجویان دانشگاه ازاد رابطه وجود دارد.
4- بین هوش معنوی با سلامت جسمانی دانشجویان دانشگاه ازاد رابطه وجود دارد.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش
بخش اول: معنویت
 تعریف معنویت
بررسی های مربوط به هوش معنوی نشان داده اند که یکی از انواع مختلف هوش بود و به شکل مستقل رشد می یابد . هوش معنوی مستلزم اطلاعات همه جانبه و هماهنگی جنبه معنوی ،درونی ، روحی با جنبه ی بیرونی کار در جهان اطراف می باشد.
هم چنین تجارت معنوی ممکن است با توجه به زمینه و ابزار هماهنگی خود نیز موثر واقع شود. بلوغ معنوی به شکل کارهای عقلی و عاطفی تؤام با دلسوزی در زندگی بروز می یابد و هوش معنوی برای مهارت در تصمیماتی که در سلامت روانی و جسمی تاثیر گذارند ضروری می باشد.
معنویت در قلب و روح همه زنان و مردان است دارای عقاید و نظرات مذهبی یا غیر مذهبی است و در همه جا مشاهده می شود. معنویت مانند عاطفه، درجات مختلفی دارد ممکن است که آگاهانه ، ناآگاهانه، رشد یافته  یا رشد نیافته، معقول یا غیر معقول، تحریف شده یا تحریف نشده باشد.
 
دانلود پایان نامه روانشناسی به همراه پرسشنامه
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی  ارشد 
موضوع :
رابطه هوش معنوی با سلامت عمومی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان
قالب فایل : word  --- تعداد  145 صفحه
قابل استفاده دانشجویان رشته روانشناسی ، علوم تربیتی و .... برحسب سلیقه دانشجو
به همراه جداول ، نمودار ها و پرسشنامه مربوطه
 
 
فصل سوم
روش تحقیق
در این فصل روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری، متغیرهای پژوهش، ابزار پژوهش، شیوه ی اجرای پژوهش و روش تحلیل آماری مورد بررسی قرار می گیرد.
روش پژوهش 
روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی می باشد
جامعه آماری
جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانشجویان دانش گاه ازاد اسلامی شهر در سال تحصیلی 1392-93 تشکیل می دهند..
روش نمونه گیری و تعداد نمونه
روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی می باشد که از بین دانشجویان دانشگاه ازاد تعداد 100 نفر انتخاب شده اند. 
ابزار پژوهش
پرسشنامه سلامت عمومی ( GHQ-28)
متن اصلی این پرسشنامه در سال 1927 توسط گلدبرگ  برای غربالگری اختلالات روان شناختی غیر سایکوتیک در مراکز درمانی و سایر جوامع طراحی و تدوین شده .
فرم اصلی و اولیه این پرسشنامه مشتمل بر 60 سوال می باشد. متن پرسشنامه درباره وضع کسالت و ناراحتی ها و به طور کلی سلامت عمومی فرد تاکید بر مسایل روان شناختی، جسمانی و اجتماعی در زمان حال است. از این طریق، علایم مریضی و حالت های تندرستی فرد مورد ارزیابی قرار می گیرد. در تمامی سوال ها فرد باید گزینه هایی را که با اوضاع و احوال او بیشتر مطابقت دارد مشخص نماید. پاسخ فرد به هر یک از پرسشها در یک طیف چهار درجه ای «به هیچ وجه، در حد معمول، بیش از معمول، بسیار بیشتر از معمول» و یا «هرگز فکر نمی کنم، به ذهنم خطور کرده، قطعاً چنین است» مشخص می شود. در همه گزینه ها، درجات پایین نشان دهنده ی سلامتی و درجات بالا حاکی از عدم سلامتی و وجود ناراحتی در فرد است (گلدبرگ، 1972).
پرسشنامه که سلامت عمومی را می توان به عنوان مجموعه پرسش هایی در نظر گرفت که از پایین ترین سطوح نشانه های مشترک مرضی که در اختلال ها مختلف روانی وجود دارند، تشکیل شده است و بدین ترتیب می تواند بیناران روانی را به عنوان یک طبقه کلی از آنهایی که خود را سالم              می پندارند، تمایز کند. بنابراین هدف این پرسشنامه دستیابی به یک تشخیص خاص در سلسله مراتب بیناری های روانی نیست بلکه منظور اصلی آن، ایجاد تمایز بین بیناری روانی و سلامت است (استورا، 1377).
به تناسب شرایط فرهنگ های مختلف فرم های کوتاه تری از پرسشنامه از آن استفاده شده است، توسط گلدبرگ و هیلر در سال 1979 تدوین یافته و سوال های آن بر اساس روش تحلیل عامی بر روی فرم 60 ماده ای اولیه استخراج گردیده است. این پرسشنامه نیز همانند فرم اولیه مشتمل بر جهار مقیاس فرعی است، اما هر یک از آنها دارای 7 پرسش است. مقیاس های تشکیل دهنده ی « GHQ-28» عبارت است از : (1) علایم جسمانی  (2) اضطراب و اختلال خواب  (3) اختلال در کنش اجتماعی  و (4) افسردگی  (گلدبرگ و هیلر، 1979).
زیر مقیاس اول (A) شامل موارد درباره ی احساس فرد نسبت به وضع سلامت خود و احساس خستگی آنها است و نشانه های بدنی را در بر می گیرد. این زیر مقیاس، دریافت های حسی بدنی را که اغلب با برانگیختگی های هیجانی همراهند ارزیابی می کند. مواد این زیر مقیاس در پرسشنامه با حرف A مشخص شده اند. پرسشنامه ی زیر مقیاس دوم (B) شامل موادی است که با اضطراب و بی خوابی مرتبطند. هفت ماده ی مربوط به این زیر مقیاس در پرسشنامه با حرف B مشخص شده اند.
زیر مقیاس سوم گسترده گی توانایی افراد را در مقابله با خواسته های حرفه ای و مسایل زندگی روزمره می سنجد و احساسات آنها را درباره ی چگونگی کنار آمدن با موقعیت های متداول زندگی، آشکار می کند. هفت ماده مربوط به این زیر مقیاس در پرسشنامه با حرف C متمایز شده اند. و بالاخره چهارمین زیر مقیاس در برگیرنده موادی است که با افسردگی و خیم و گرایش به خودکشی مرتبط می باشند و هفت ماده ی متمایز کننده ی آن در پرسشنامه با حرف D مشخص شده اند.
نمره کلی هر فرد از حاصل جمع نمرات چهار زیر مقیاس به دست می آید. فرم 28 ماده ای پرسشنامه سلامت عمومی دارای این مزیت است که برای تمامی افراد جامعه طراحی شده است. این پرسشنامه به عنوان یک ابزار غربال گر، می تواند احتمال وجود یک اختلال روانی را در فرد تعیین کند (استورا، 1377).
 
     پایایی  پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28)
مطالعات مختلف حاکی از پایایی بالای پرسشنامه GHQ-28 می باشند. به عنوان مثال یعقوبی (1374) در بررسی همه گیرشناسی اختلالات روانی در مناطق شهری و روستایی صومعه سرای گیلان، ضریب پایایی پرسشنامه 28 ماده ای سلامت عمومی را با استفاده از روش بازآزمایی با فاصله ی زمانی، به میزان 88% برآورد نموده است.
دژه (1380) در بررسی رابطه مشکلات دانش آموزان دبیرستانی با سلامت عمومی آنها در شهرستان کهکیلویه، جهت سنجش پایایی پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کرده است. او، این ضریب را برای سولات پرسشنامه سلامت عمومی 81% برآورد کرد که نشان دهنده ی پایایی بالای ابزار اندازه گیری می باشد.
مولوی (2004) ، نیز با اجرای این آزمون بر روی 116 دانشجوی ایرانی و تحلیل عوامل سوالات به آلفای کرونباخ 91% برای این پرسشنامه دست یافت.
روایی  پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28)
پرسشنامه سلامت عمومی از پرسشنامه های استاندارد شده می باشد. گلدبرگ و بلک ول  (1970)، روایی پرسشنامه سلامت عمومی را با استفاده از یک چک لیست مصاحبه بالینی درباره ی 200 نفر از بیناران بخش جراحی در انگلستان مشخص نمودند. بر اساس این پژوهش، به کارگیری پرسشنامه مذکور توانست بیش از 90 درصد گروه نمونه را به درستی به عنوان بینار و سالم طبقه بندی نماید، به علاوه ضریب همبستگی بین نمرات پرسشنامه مذکور با نتیجه ارزیابی بالینی شدت اختلالات، به میزان 0/80+ گزارش شده بود.
در مطالعه ی دیگری، گلدبرگ (1976)، همبستگی بین داده های حاصل از اجرای دو پرسشنامه سلامت عمومی و فهرست علائم روانی  (SCL-90) را بر روی 244 شرکت کننده به میزان 78% گزارش نموده است. بر اساس نتیجه ی این پژوهش، اندازه ی شاخص های حساسیت ، ویژگی  و ضریب همبستگی بین نمرات پرسشنامه سلامت عمومی با ارزیابی بالینی به ترتیب برابر با 86%، 77% و 70/0%+ گزارش شده است. یعقوبی (1374) در رواسازی GHQ-28 بر روی 625 نفر از ساکنان مناطق شهری و روستایی صومعه سرا، با روش نمونه گذاری ساده لیکرت حساسیت و ویژگی این آزمون را در بهترین نقطه برش 23، به ترتیب برابر با 5/86% و 82% گزارش نموده است. در کشور ما نیز، پالاهنگ (1375) در روانسازی GHQ-28 بر روی 619 نفر از ساکنان بالاتر از 15 سال شهر کاشان، بهترین نقطه برش را با روش نمره گذاری ساده لیکرت برای مردان نمره 22 و برای زنان 21 گزارش نموده است. حساسیت و ویژگی این آزمون در گروه مردان به ترتیب 88% و 78% و برای زنان به ترتیب 88% و 79% گزارش شده است.
     پرسشنامه هوش معنوی
پرسشنامه هوش معنوی مورد استفاده در تحقیق حاضر توسط غباری و همکاران ( 1387 ) با اهداف زیر ساخته شده است : 
الف – تهیۀ ابزاری برای تحقیقات بعدی 
ب – تهیه ابزاری جهت تعیین سطوح متفاوت هوش معنوی 
پرسشنامه  هوش معنوی شرایط خاصی را برای اجرا قائل نیست و محدودیت سنی خاصی هم ندارد. نمونه اصلی مورد مطالعه جهت ساخت آزمون شامل 800 دانشجوی روانشناسی بود که می بایست به تکمیل مقیاس هوش معنوی و شش  عامل معنوی می پرداختند. آزمودنیها می بایست میزان موافقت خود را در هریک از پرسشهای آزمون هوش معنوی با تعیین یکی از گزینه ها مشخص می کردند .  نسخۀ اصلی آزمون شامل 36 ماده بود که براساس تحلیل های انجام شده فقط ماده هایی که بار 4/0 و بیشتر را در هریک از عوامل معنوی داشتند حذف نشدند . بر این اساس ، 7 ماده که دارای این ویژگی نبودند حذف و آزمون به 29 ماده کاهش یافت . از این 29 ماده ، 17 ماده بعد ارتباط باسرچشمه هستی (ربوبیت  ،2- مراقبت   ادراک فراحسی   4- وحدت و یگانگی)و 12 ماده نیز بعد زندگی معنوی با اتکا به هسته درونی(اندیشمندی : 6- ضربه روحی  7- معنویت کودکی  ) می سنجد (علی نیا ، 1388 ).  
روایی وپایائی مقیاس هوش معنوی :
این آزمون دارای روایی محتوایی وضریب پایایی از طریق آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های هوش معنوی به ترتیب 86/0 و 83/0 بدست آمد (مجیدیان، 1384 ).دراین پژوهش نیز آلفای 85/0برای کل آزمون بدست آمد.
روش نمره گذاری : 
شیوه نمره گذاری مقیاس هوش معنوی به این صورت است که به هر ماده از 1 تا 5 نمره تعلق می گیرد . بطور کلی این پرسشنامه شامل 29 ماده است که حداقل نمره آزمودنی 29 و حداکثر 145 خواهد بود.
 
 
     روش تجزیه و تحلیل آماری
در این پژوهش برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی ( همبستگی یپرسون رگرسیون چند متغیری) استفاده گردید. 
فصل چهارم
تحلیل یافته ها
دراین فصل نتايج تجزيه و تحليل اماري در دو قسمت جداگانه امار توصيفي و امار استنباطي در اين فصل مورد بررسي قرار مي گيرد. در اين پژوهش از روش هاي اماري توصيفي (فراوانی،ميانگين، انحراف معيار و) و از ازمونt برای تفاوت دو گروه و از ازمون پیرسون و رگرسیون چندمتغیری برای تعین رابطه بین متغیرها استفاده شده است.
توصيف داده ها:
متغیر سلامت عمومی
ميانگين، و انحراف استاندارد  سلامت عمومی دانش جویان در جدول 4-1 ارائه شده است.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه
در پژوهش حاضر براي بررسي رابطه هوش معنوی و سلامت عمومی دانشجویان ابتدا تعداد 100 نفر از دانشجویان بصورت تصادفي انتخاب شدند و پرسشنامه هوش معنوی و سلامت عمومی برروي آنان اجرا گرديد. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آماري توصيفي(ميانگين، انحراف معيار) و ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون استفاده شد. در اين بخش به بحث و نتیجه گیری يافته هاي پژوهش مي پردازيم. 
بحث و نتیجه گیری
فرضیه اصلی تحقیق
 بین هوش معنوی و  مولفه های سلامت عمومی دانشجویان رابطه وجوددارد.
با توجه به اطلاعات مندرج در جدول شماره  4-4  می توان گفت 58درصدواريانس مشترك متغيرهاي پيش بين مولفه های هاي سلامت عمومی در پيش بيني هوش معنوی موثر است.نتیجه این تحقیق با نتایج پژوهش توسط نوربالا(1388) که بر روي جانبازان با آسيب هفتاد درصد انجام شده مشابه می باشد.همچنین نتیجه تحقیق همسو با پژوهش محققی و همکاران(1387)می باشد، ایشان پژوهشی به منظور مشخص کردن رابطه معنویت و بهداشت روان دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال 87-86 انجام داده اند که نتایج به دست آمده رابطه معناداری را، بین معنویت و سلامت روان نشان داده است. به این معنی که با افزایش معنویت در زندگی، میزان سلامت روانی دانشجویان ، افزایش می یابد.تاثیر و رابطه معنویت بر فرایند روان شناختی به ویژه سلامت روانی در تحقیقات مختلف، گزارش شده است. (واگان ،2012).
 
فهرست مطالب
 
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه 2
بیان مساله 4
اهمیت و ضرورت تحقیق 7
هدف تحقیق 9
فرضیه های تحقیق 9
تعریف واژگان 10
فضل دوم: ادبیات وپیشینه تحقیق
بخش اول:هوش معنوی 12
تعریف معنویت 12
معنویت و مذهب 14
تعریف هوش 19 
تئوری هوش چندگانه 20
تعریف هوش معنوی از نظر صاحب نظران مختلف 22
تعریف هوش معنوی از نظر والمن 27
هوش معنوی و فرایند حل مسئله از نظر والمن 35
هوش معنوی و اخلاق 37 
هوش معنوی و منبع انرزی روانی 38
منشاء هوش معنوی 39
ارتقاء هوش معنوی 40
اندازه گیری هوش معنوی 41 
رابطه بین هوش معنوی و سلامتی 45
هوش معنوی و عرفان 46
هدف از تحقیق در هوش معنوی از دید والمن 48
بخش دوم : سلامت عمومی و ابعاد آن 49
مفهوم سلامت  عمومی 50
اهميت و تعاريف سلامت تن و روان 51
نظريه هاي پیرامون شخصيت سالم 52
نظريه‌ي انسان بالغ آلپورت 52
نظرية انسان با كنش كامل راجرز 52
نظريه انسان بارور يا مولد فروم 53
نظريه انسان خواستار تحقق خويشتن مزلو 54
نظريه انسان فرديت يافته يونگ 55
نظريه‌ي آبراهام مازلو 56
نظريه انسان از خود فرا رونده فرانكل 57
نظريه انسان اين مكاني و اين زماني پرلز 59
سلامتی و بیماری 62 
شیوه زندگی و بیماری 64
شخصیت و بیماری 65
مدل زیستی پزشکی 66
ارزیابی مدل زیستی پزشکی 67
مدل زیستی روانی اجتماعی 68
نقش عوامل روانی 68
آیینه سلامتی درمعنای زندگی 69
بخش سوم:پیشینه مطالعاتی تحقیق 71
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه 78
روش تحقیق 78
جامعه آماری 78
حجم نمونه و روش نمونه گیری 78
ابزار اندازه گیری 79
روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها 80
 
فصل چهارم:تحلیل داده ها
تحلیل توصیفی 83
تحلیل استنباطی 86
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری 93
محدودیت های تحقیق 103
پیشنهادات پژوهش 104
منابع فارسی 106
منابع لاتین 110
ضمایم 116
 
متن فوق تنها خلاصه ای از قسمت های پایان نامه بود.برای دانلود فایل اصلی،انلاین پرداخت کنید و انلاین دانلود کنید.
 
روش دانلود فایل :
 
1.کلیک گزینه خرید.
2.پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب
3.کلیک بر گزینه ( بازگشت به سایت  پذیرنده )
4.دانلود فایل مورد نظر
 
قیمت: 70 هزار تومان
قیمت : 50 هزار تومان

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
بانک پاورپوینت و طرح توجیهی

با عرض سلام و احترام.از اینکه وبسایت من را برای خواندن انتخاب کردید از شما کمال تشکر را دارم.من مهدی بنی حسن کارشناس علوم دام و طیور افتخار دارم اطلاعات و طرح های توجیهی به روز و مقالات آموزشی را از طریق این وبسایت در اختیار شما سروران گرامی بگذارم.

مطالب اختصاصی بوده و کپی برداری ، فروش و قراردادن حتی قسمتی از مطالب این سایت در سایت های دیگر از نظر شرعی حرام و پیگرد قانونی دارد.

درگاه پرداخت اینترنتی این وبسایت توسط درگاه واسط آرین پال و زرین پالمورد تایید قرارگرفته است.

لینک دانلود فایل بعد از پرداخت به صورت آنی باز می شود.

ایمیل پشتیبانی سایت  mahdipnut@yahoo.com

شماره تماس پشتیبانی سایت : 09191968068 فقط پاسخگو به پیامک (لطفا از تماس خودداری کنید)

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
دانلود پاورپوینت طرح توجیهی تحقیق و کاراموزی های اموزشی
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • موضوعات

 • طرح توجیهی کارافرینی
 • پایان نامه
 • پروپوزال
 • کاراموزی
 • علوم دامی اصول تغذیه گاو شیری و ...
 • تحقیقات جامع کشاورزی
 • گیاهشناسی"حشره شناسی"فیزیک"اکولوزی"هواشناسی و...
 • ماشین الات
 • طرح توجیهی/نمونه سوال؟کتاب
 • ژنتیک
 • حشره شناسی
 • باغبانی
 • شیمی

 • جانورشناسی
 • دانشگاه پیام نور تفرش
 • هواشناسی
 • زراعت
 • تصاویر کشاورزی
 • پاورپوینت
 • پروژه
 • هورمون های گیاهی
 • مقالات رشته حسابداری
  آمار سایت
 • کل مطالب : 762
 • کل نظرات : 826
 • افراد آنلاین : 6
 • تعداد اعضا : 3184
 • آی پی امروز : 203
 • آی پی دیروز : 1467
 • بازدید امروز : 744
 • باردید دیروز : 4,720
 • گوگل امروز : 155
 • گوگل دیروز : 1410
 • بازدید هفته : 29,130
 • بازدید ماه : 79,856
 • بازدید سال : 440,101
 • بازدید کلی : 3,736,195
 • خوش امدگویی
  اميد است سير و سرچ در اين مجموعه افزايش بار اندوخته هاي علمي دوستان دانش دوست و پژوهشگر، را سبب شود در اين اثني ما را با رهنمود هاي ناب خويش راهنمايي نماييد.