loading...

دانلود پاورپوینت طرح توجیهی و کاراموزی

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی رابطه سبک هاي يادگيري و مهارتهاي رواني حركتي دانش آموزان مقطع ابتدايي پایان نامه با موضوع بررسی سبک های یادگیری مهارتهاي رواني

خوش امدگویی

من مهدی بنی حسن کارشناس دام وطیور افتخار دارم جدیدترین طرح ها و مقالات را از طریق این وبسایت در اختیار شما بگذارم.

جهت سفارش طرح و پشتیبانی سایت با شماره :

09191968068پیامک ارسال کنید.

ادرس دفتر ما جهت مراجعه حضوری : (با هماهنگی قبلی)

قم . بخش قنوات . دفتر فنی مهندسی (نوطرح )بنی حسن 

همچنین تمامی عزیزانی که رمز دوم برای خرید اینترنتی ندارند می تواندد با پشتیبانی هماهنگ و از سایر روش ها استفاده کنند.

درگاه پرداخت اینترنتی این وبسایت توسط درگاه واسط آرین پال و زرین پالمورد تایید قرارگرفته است.

ایمیل پشتیبانی سایت  mahdipnut@yahoo.com

ایدی تلگرام پشتیبانی :  poshtibaniU@

ادرس کانال : topfarmer@

مراحل خرید فایل مورد نظر  :

1.کلیک بر گزینه خرید.

2.وارد کردن اطلاعات نام و نام خانوادگی ، ایمیل و شماره تلفن همراه.

توجه پست الکترونیکی همان ایمیل می باشد.در صورتی که ایمیل شخصی ندارید ادرس mahdipnut@yahoo.com وارد کنید.

2.پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب ( با کلیه کارت هایی که عضو شتاب هستند قادر به خرید هستید)

3.کلیک بر گزینه ( بازگشت به سایت پذیرنده )

4.دانلود فایل مورد نظر ( دانلود فایل آنی  و پس از پرداخت لینک دانلود باز می شود.)

مطالب اختصاصی بوده و کپی برداری ، فروش و قراردادن حتی قسمتی از مطالب این سایت در سایت های دیگر از نظر شرعی حرام و پیگرد قانونی دارد.


دانلود پایان نامه با موضوع بررسی رابطه سبک هاي يادگيري و مهارتهاي رواني حركتي دانش آموزان مقطع ابتدايي 

 
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
 
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
بيان مساله
اهميت و ضرورت انجام پژوهش
اهداف پژوهش
سوالات پژوهش
تعاريف مفاهيم و واژگان
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
مقدمه
يادگيري
اصطلاح سبک
مباني نظري سبکهاي يادگيري
انواع سبک هاي يادگيري
سبک يادگيري فلدر ـ سيلورمن
سبک هاي يادگيري مير ـ بريگز (MBTI)
سبک يادگيري فلدر سولومان
سبک هاي يادگيري VAK(ديداري،شنيداري وجنبشي )
7)سبک يادگيري پاراگون
مباني نظري سبک هاي شناختي
انواع سبک هاي شناختي 
گروه سبک شناختي کلي گرايي ـ تحليلي
گروه سبک شناختي کلامي ـ تجسمي
سبک شناختي کلي گرا ـ تحليلي
سبک شناختي کلامي ـ تجسمي
ويژگي هاي اساسي سبک هاي شناختي
رويکردهاي مطالعاتي سبک ها 
تفاوت سبک شناختي با ساير مولفه هاي شناختي
تمايز سبکهاي شناختي از توانايي هاي فکري
تفاوت سبک شناختي با راهبردهاي يادگيري
تفاوت سبک شناختي و توانايي شناختي
الگوهاي سبک شناختي
الگوهاي سبک يادگيري
سبک يادگيري هاني و مامفرد(LSQ)
ساختار سبکهاي يادگيري شناختي
سبک شناختي گريگورک (مدل رشد ذهني )
توصيف کننده سبک گريگورک
توانايي هاي وساطت گري
ويژگيهاي يادگيرندگان در سبک شناختي گريگورک
سبک يادگيري گراشا ريچمن(مدل تعامل اجتماعي)
توصيف کننده سبک يادگيري گراشا و ريچمن
ويژگيهاي يادگيرندگان در سبک يادگيري گراشا ريچمن
پيشينه مطالعاتی
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
روش جمع آوری داده ها
ابزار پژوهش
روش تجزیه وتحلیل داده ها
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل یافته ها
تحلیل توصیفی
تحلیل استنباطی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه
بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری کلی
محدودیت های پژوهش
 پیشنهادات پژوهش
فهرست منابع
منابع فارسی
منابع خارجی
ضمایم
 
فهرست جداول
 
جدول1-4:شاخص هاي توصيفي سبك یادگیری.....................................................................
جدول 2-4 ميانگين، انحراف معيار و انحراف استاندارد مهارتها................................................
جدول3-4   ضریب هبستگی بین سبک هاي يادگيري و مهارتهاي رواني حركتي.....................
جدول4-4   ضریب هبستگی بين سبک هاي يادگيري(شناخت) و مهارتهاي رواني حركتي......
جدول5-4   ضریب هبستگی بين سبک هاي يادگيري( فرا شناخت) و مهارتهاي رواني حركتي..
 
پایان نامه بررسی رابطه سبک هاي يادگيري و مهارتهاي رواني حركتي دانش آموزان
دانلود پایان نامه با موضوع :
بررسی رابطه سبک هاي يادگيري و مهارتهاي رواني حركتي دانش آموزان مقطع ابتدايي 
قالب فایل : word --- تعداد 129 صفحه
به همراه جداول و نمودارهای مربوطه ، پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها
 
چکیده
پژوهش حاضر با عنوان بررسي رابطه سبک هاي يادگيري و مهارتهاي رواني حركتي دانش آموزان مقطع ابتدايي انجام گرفت. 
روش انجام پژوهش، از نوع همبستگی بوده است. به منظور سنجش متغیر های مورد پژوهش از مقياس  فلدر و سیلورمن استفاده شد. به منظور تحلیل یافته های پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.با توجه به يافته  هابا 95درصد اطمینان می توان گفت بين سبک هاي يادگيري و مهارتهاي رواني حركتي دانش آموزان مقطع ابتدايي  رابطه معنادار وجود دارد.
 
فصل اول
کليات پژوهش
مقدمه
رشد بي‌نظير توانمندي‌هاي علمي و فرهنگي و تغييرات سريع اجتماعي كه در نتيجه پيشرفت  ‌ حاصل مي‌شود نياز انسان به يادگيري را روز به روز افزون‌تر و مشهودتر مي‌سازد. بنابراين يادگيري   يكي از مهمترين زمينه‌ها در روان‌شناسي   امروز و در عين حال يكي از مشكل‌ترين مفاهيم براي تعريف كردن است (هرگنهان واسون ، مقدمه اي بر نظريه هاي يادگيري ، ترجمه سيف 1385).
 
اهداف تحقيق:
اهداف اصلي
- بررسي رابطه سبک هاي يادگيري و مهارتهاي رواني حركتي دانش آموزان مقطع ابتدايي  
 
اهداف فرعي
- بررسي رابطه سبک هاي يادگيري( شناخت) و مهارتهاي رواني حركتي دانش آموزان مقطع ابتدايي 
 - بررسي رابطه سبک هاي يادگيري( قرا شناخت) و مهارتهاي رواني حركتي دانش آموزان مقطع
 
فصل سوم
روش تجزيه وتحليل داده ها: 
پس از جمع آوري، نمرات با استفاده از نرم افزار آماري در دو سطح توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت در سطح توصيفي از جداول توزيع فراواني و شاخص هاي مركزي و شاخص هاي پراگندكي استفاده شد .در سطح استنباطي با توجه به نوع داده ها، فرضيه ها ويافتن رابطه بين آنها بايستي از تحلیل متناسب با اين داده ها استفاده كنيم كه از (همبستگی پیرسون)استفاده شده است. 
 
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
خلاصه تحقیق
پژوهش حاضر با عنوان رابطه بين سبک های یادگیری با مهارت روانی حرکتی  دانش آموزان انجام گرفت. تعداد نمونه 100 نفر میباشند که بصورت تصادفی انتخاب شدند. براي جمع اوري داده ها پرسشنامه سبک یادگیری فلدرو سیلورمن و ابزار روانی حرکتی برروي دانش آموزان اجرا شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار استفاده شد. در اين پژوهش از روش هاي آماري توصيفي(ميانگين، انحراف معيار و خطاي استاندارد) و ضریب همبستگی استفاده شد. 
 
متن فوق تنها خلاصه ای از قسمت های پایان نامه بوده ، برای دریافت کامل فایل بر گزینه خرید کلیک کنید.

 
روش دانلود فایل :
 
1.کلیک بر گزینه خرید.
2.پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب
3.کلیک بر گزینه ( بازگشت به سایت پذیرنده )
4.دانلود فایل مورد نظر
 
قیمت :50 هزار تومان
قیمت : 25 هزار تومان

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
بانک پاورپوینت و طرح توجیهی

با عرض سلام و احترام.از اینکه وبسایت من را برای خواندن انتخاب کردید از شما کمال تشکر را دارم.من مهدی بنی حسن کارشناس علوم دام و طیور افتخار دارم اطلاعات و طرح های توجیهی به روز و مقالات آموزشی را از طریق این وبسایت در اختیار شما سروران گرامی بگذارم.

مطالب اختصاصی بوده و کپی برداری ، فروش و قراردادن حتی قسمتی از مطالب این سایت در سایت های دیگر از نظر شرعی حرام و پیگرد قانونی دارد.

درگاه پرداخت اینترنتی این وبسایت توسط درگاه واسط آرین پال و زرین پالمورد تایید قرارگرفته است.

لینک دانلود فایل بعد از پرداخت به صورت آنی باز می شود.

ایمیل پشتیبانی سایت  mahdipnut@yahoo.com

شماره تماس پشتیبانی سایت : 09191968068 فقط پاسخگو به پیامک (لطفا از تماس خودداری کنید)

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
دانلود پاورپوینت طرح توجیهی تحقیق و کاراموزی های اموزشی
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • موضوعات

 • طرح توجیهی کارافرینی
 • پایان نامه
 • پروپوزال
 • کاراموزی
 • علوم دامی اصول تغذیه گاو شیری و ...
 • تحقیقات جامع کشاورزی
 • گیاهشناسی"حشره شناسی"فیزیک"اکولوزی"هواشناسی و...
 • ماشین الات
 • طرح توجیهی/نمونه سوال؟کتاب
 • ژنتیک
 • حشره شناسی
 • باغبانی
 • شیمی

 • جانورشناسی
 • دانشگاه پیام نور تفرش
 • هواشناسی
 • زراعت
 • تصاویر کشاورزی
 • پاورپوینت
 • پروژه
 • هورمون های گیاهی
 • مقالات رشته حسابداری
  آمار سایت
 • کل مطالب : 755
 • کل نظرات : 818
 • افراد آنلاین : 4
 • تعداد اعضا : 3177
 • آی پی امروز : 114
 • آی پی دیروز : 1045
 • بازدید امروز : 359
 • باردید دیروز : 3,465
 • گوگل امروز : 65
 • گوگل دیروز : 762
 • بازدید هفته : 24,246
 • بازدید ماه : 64,223
 • بازدید سال : 321,583
 • بازدید کلی : 3,617,677
 • خوش امدگویی
  اميد است سير و سرچ در اين مجموعه افزايش بار اندوخته هاي علمي دوستان دانش دوست و پژوهشگر، را سبب شود در اين اثني ما را با رهنمود هاي ناب خويش راهنمايي نماييد.