loading...

دانلود پاورپوینت طرح توجیهی و کاراموزی

دانلود پایان نامه رابطه هوش هیجانی و کیفیت زندگی در دانشجویان ابتدا مفاهيم زير بنايي هوش هيجاني بايد به تعريفي از آن پرداخت تعریف هوش هیجانی

خوش امدگویی

من مهدی بنی حسن کارشناس دام وطیور افتخار دارم جدیدترین طرح ها و مقالات را از طریق این وبسایت در اختیار شما بگذارم.

جهت سفارش طرح و پشتیبانی سایت با شماره :

09191968068پیامک ارسال کنید.

ادرس دفتر ما جهت مراجعه حضوری : (با هماهنگی قبلی)

قم . بخش قنوات . دفتر فنی مهندسی (نوطرح )بنی حسن 

همچنین تمامی عزیزانی که رمز دوم برای خرید اینترنتی ندارند می تواندد با پشتیبانی هماهنگ و از سایر روش ها استفاده کنند.

درگاه پرداخت اینترنتی این وبسایت توسط درگاه واسط آرین پال و زرین پالمورد تایید قرارگرفته است.

ایمیل پشتیبانی سایت  mahdipnut@yahoo.com

ایدی تلگرام پشتیبانی :  poshtibaniU@

ادرس کانال : topfarmer@

مراحل خرید فایل مورد نظر  :

1.کلیک بر گزینه خرید.

2.وارد کردن اطلاعات نام و نام خانوادگی ، ایمیل و شماره تلفن همراه.

توجه پست الکترونیکی همان ایمیل می باشد.در صورتی که ایمیل شخصی ندارید ادرس mahdipnut@yahoo.com وارد کنید.

2.پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب ( با کلیه کارت هایی که عضو شتاب هستند قادر به خرید هستید)

3.کلیک بر گزینه ( بازگشت به سایت پذیرنده )

4.دانلود فایل مورد نظر ( دانلود فایل آنی  و پس از پرداخت لینک دانلود باز می شود.)

مطالب اختصاصی بوده و کپی برداری ، فروش و قراردادن حتی قسمتی از مطالب این سایت در سایت های دیگر از نظر شرعی حرام و پیگرد قانونی دارد.


دانلود پایان نامه رابطه هوش هیجانی و کیفیت زندگی در دانشجویان 

دانلود پایان نامه رابطه هوش هیجانی و کیفیت زندگی در دانشجویان  رابطه هوش هیجانی و کیفیت زندگی بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی  مقایسه هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان  پایان نامه با موضوع هوش هیجانی و کیفیت زندگی تعریف هوش هیجانی

 
فهرست مطالب
 
فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه    
بيان مسئله
اهميت و ضرورت انجام پژوهش
اهداف پژوهش
فرضيه هاي پژوهش
تعاريف اصطلاحات
فصل دوم : مبانی نظری پژوهش    
بخش اول: هوش هیجانی
 بخش دوم: کیفیت زندگی
 بخش سوم: پیشینه پژوهش
فصل سوم : روش شناسی پژوهش  
روش پژوهش
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه برداری
ابزار جمع آوری داده ها
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل یافته ها
تحلیل توصیفی
تحلیل استنباطی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
پیشنهادهای پژوهش
منابع
 
 
دانلود پایان نامه رابطه هوش هیجانی و کیفیت زندگی در دانشجویان
دانلود پایان نامه با موضوع :
رابطه هوش هیجانی و کیفیت زندگی در دانشجویان 
قالب فایل : word  --- تعداد 120 صفحه
به همراه جداول ونمودارهای مربوطه و تجزیه و تحلیل داده ها
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
مقدمه
قبل از پرداختن به مفاهيم زير بنايي هوش  هيجاني ابتدا بايد به تعريفي از آن پرداخت،     واژه اي كه روان شناسان و فلاسفه بيش از يك قرن درباره ي معناي دقيق آن به بحث و جدل پرداخته اند . ريشه واژه ي هيجان ، فعل لاتين ״motive״ به معناي حركت كردن است كه با اضافه شدن پيشوند״e״به آن معناي ضمني دور شدن مي بخشد و نشان مي دهد كه در هر هيجان ،گرايشي به عمل كردن نهفته وجود دارد (فولكمن به نقل از پارسا،1385) . در فرهنگ لغت اكسفورد معناي لغوي هيجان چنين تعريف شده است : ״ هر تحريك يا اغتشاش در ذهن ، احساس ، عاطفه ، هدايت ، هر حالت ذهني قدرتمند يا تهييج شده ״ (اعتصامي،1386) ؛ همچنين درفرهنگ جامع روانشناسي هيجان اين گونه تعريف شده است ، هيجان ها معمولا واكنش كوتاه مدت ، شديد و مقطعي به شمار مي آيند  و از خلق كه حالت مسلط و دوام يافته در شخص مي باشد ، متمايز هستند .
 
 
اهداف تحقیق: 
هدف کلی
1- تعیین رابطه هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه ازاد
اهداف فرعی
1-تعیین رابطه بين مولفهخلق عمومی وکیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه ازاد
2-تعیین رابطه بين مولفه درون فردی وکیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه ازاد
3-تعیین رابطه بين مولفه مدیریت استرس وکیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه ازاد 
4-تعیین رابطه بين مولفه بین فردی وکیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه ازاد 
5-تعیین رابطه بين مولفه سازگاری وکیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه ازاد 
 
فصل دوم
مبانی نظری
پژوهش
 
مقدمه:
در این فصل محقق بر ان شده است تا ازدیدگاههای نظری و پیشینه مطالعاتی تحقیق آنچنان که در خور و شایسته موضوع تاب آوری در حوزه روانشناسی می باشد صحبت به میان آورد به همین منظور این فصل به سه قسمت تقسیم شده است . در بخش اول مفاهیم و مبانی هوش هیجانی مورد بحث قرار گرفته است. در بخش دوم به تاب آوری پرداخته شده است و در بخش سوم محقق از سوابق مطالعاتی متناسب با موضوع هم در داخل متن و هم در انتهای فصل به عنوان یک بخش مجزا  استفاده کرده است. 
 
 
فصل سوم
روش پژوهش
روش تحقیق
روش تحقیق حاضردر این پژوهش  از نوع  همبستگی است.که در حيطه پژوهش هاي توصيفي است که در آن محقق مي کوشد با کمک ابزارهايي که در اختيار داردمتغیرها را مورد اندازه گيري قرار داده , روابط بين آنها را کشف نمايد ( دلاور، 1384).
 
 
روش تجزیه و تحلیل داده ها 
       در این تحقیق بنابر ماهیت آن از آمار توصیفی برای نشان دادن فراوانی ودر صد پاسخها ونیز از آمار استنباطی برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است.در ضمن برای پاسخ های داده شده جدولی ترسیم وتحلیل صورت گرفته است.در این تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است.
 
فصل چهارم
 
تحلیلیافته ها
دراین فصل نتايج تجزيه و تحليل اماري در دو قسمت جداگانه امار توصيفي و امار استنباطي در اين فصل مورد بررسي قرار مي گيرد. در اين پژوهش از روش هاي اماري توصيفي (فراوانی،ميانگين، انحراف معيار و) و همبستگی پیرسون برای تحلیل فرضیه ها استفاده شده است.
 
 
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهاد ها
مي توان نتيجه گرفت كه اين يافته با تحقيقات سیدنی(2008) همسو مي باشدكه بر اساس پژوهش او افراد داراي خود آگاهي در شرايط اضطراري ،پاسخهاي هيجاني منفي كمتري را تجربه مي كنند. بنابرنظر مايرو سالووي (1990) توانايي نظارت بر احساسات در هر لحظه براي بدست آوردن بينش روانشناختي و ادراك خویشتن نقش تعيين كنند ه دارد ناتوانايي در تشخيص احساسات راستين،مارا به سردرگمي دچار مي كند افرادي كه نسبت به احساسات خود اطمينان بيشتري دارند ،بهتر مي توانند زندگي خويش را هدايت كنند اين افراد درباره احساسات واقعي خود درزمينه انخاذ تصميمات شخصي ،احساس اطمينان بيشتري دارند بنابر نظر مايرافراد خود آگاه داراي خصوصيات زير هستند كه توجه به آنها مي تواند درك مارا از رابطه درون فردی و هوش بهر بالا وسعت ببخشد .
 
متن فوق تنها خلاصه ای از قسمت های پایان نامه بوده ، برای دریافت کامل فایل بر گزینه خرید کلیک کنید.
 
روش دانلود فایل :
 
1.کلیک بر گزینه خرید.
2.پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب
3.کلیک بر گزینه ( بازگشت به سایت پذیرنده )
4.دانلود فایل مورد نظر
 
قیمت :60 هزار تومان
قیمت : 20 هزار تومان

 

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
بانک پاورپوینت و طرح توجیهی

با عرض سلام و احترام.از اینکه وبسایت من را برای خواندن انتخاب کردید از شما کمال تشکر را دارم.من مهدی بنی حسن کارشناس علوم دام و طیور افتخار دارم اطلاعات و طرح های توجیهی به روز و مقالات آموزشی را از طریق این وبسایت در اختیار شما سروران گرامی بگذارم.

مطالب اختصاصی بوده و کپی برداری ، فروش و قراردادن حتی قسمتی از مطالب این سایت در سایت های دیگر از نظر شرعی حرام و پیگرد قانونی دارد.

درگاه پرداخت اینترنتی این وبسایت توسط درگاه واسط آرین پال و زرین پالمورد تایید قرارگرفته است.

لینک دانلود فایل بعد از پرداخت به صورت آنی باز می شود.

ایمیل پشتیبانی سایت  mahdipnut@yahoo.com

شماره تماس پشتیبانی سایت : 09191968068 فقط پاسخگو به پیامک (لطفا از تماس خودداری کنید)

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
دانلود پاورپوینت طرح توجیهی تحقیق و کاراموزی های اموزشی
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • موضوعات

 • طرح توجیهی کارافرینی
 • پایان نامه
 • پروپوزال
 • کاراموزی
 • علوم دامی اصول تغذیه گاو شیری و ...
 • تحقیقات جامع کشاورزی
 • گیاهشناسی"حشره شناسی"فیزیک"اکولوزی"هواشناسی و...
 • ماشین الات
 • طرح توجیهی/نمونه سوال؟کتاب
 • ژنتیک
 • حشره شناسی
 • باغبانی
 • شیمی

 • جانورشناسی
 • دانشگاه پیام نور تفرش
 • هواشناسی
 • زراعت
 • تصاویر کشاورزی
 • پاورپوینت
 • پروژه
 • هورمون های گیاهی
 • مقالات رشته حسابداری
  آمار سایت
 • کل مطالب : 749
 • کل نظرات : 818
 • افراد آنلاین : 9
 • تعداد اعضا : 3167
 • آی پی امروز : 204
 • آی پی دیروز : 518
 • بازدید امروز : 899
 • باردید دیروز : 2,033
 • گوگل امروز : 131
 • گوگل دیروز : 358
 • بازدید هفته : 4,795
 • بازدید ماه : 41,939
 • بازدید سال : 232,384
 • بازدید کلی : 3,528,478
 • خوش امدگویی
  اميد است سير و سرچ در اين مجموعه افزايش بار اندوخته هاي علمي دوستان دانش دوست و پژوهشگر، را سبب شود در اين اثني ما را با رهنمود هاي ناب خويش راهنمايي نماييد.