loading...

دانلود پاورپوینت پروژه پایان نامه کاراموزی

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی تاثیر هوش هیجانی با بهداشت روانی میانسالان مفهوم بهداشت روان يا بهداشت روان شناختي، جنبه اي از مفهوم كلي بهداشت جسمي، رواني

خوش امدگویی

با عرض سلام و احترام خدمت شما کاربر عزیز. از اینکه وبسایت من رو برای خواندن انتخاب کردید از شما کمال تشکر را دارم.  من مهدی بنی حسن  دانشجوی مهندسی کشاورزی هستم که افتخار دارم اطلاعات مربوط به پروژه ، پایان نامه و  مقالات مربوط به اغلب رشته های کارشناسی و ارشد را از طریق این وبسایت در اختیار شما سروران گرامی بگذارم. 

  اميد است سير و سرچ در اين مجموعه افزايش بار اندوخته هاي علمي دوستان دانش دوست و پژوهشگر، را سبب شود در اين اثني ما را با رهنمود هاي ناب خويش راهنمايي نماييد.

درگاه پرداخت اینترنتی این وبسایت توسط درگاه واسط آرین پال و زرین پال  مورد تایید قرارگرفته است.

لینک دانلود فایل بعد از پرداخت به صورت آنی باز می شود.


ایمیل پشتیبانی سایت  mahdipnut@yahoo.com

شماره تماس پشتیبانی سایت : 09191968068 فقط پاسخگو به پیامک

ادرس سایت جدید :  www.payannameyab.ir


عزیزانی که دسترسی به رمز دوم برای پرداخت ندارند میتوانند از طریق سیستم کارت به کارت با شماره (6063731014667027  ) استفاده و به پشتیبانی سایت پیامک کنند تا در کوتاهترین زمان فایل مورد نظر ایمیل شود.

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی تاثیر هوش هیجانی با بهداشت روانی میانسالان

چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه هوش هیجانی با بهداشت روانی میانسالان انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه میانسالان شهر بوده است . نمونه پژوهش تعداد 200 نفر از میانسالان بوده اند که بصورت تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه هوش هیجانی بار ان و مقیاس بهداشت روانی گلدبرگ بوده که برروي آنان اجرا گرديد. در اين پژوهش از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون استفاده شد. تحلیل داده ها نشان داد که بین هو.ش هیجانی با بهداشت روانی و همچنین مولفه های اضطراب ،نارسا كنش وري اجتماعي ،افسردگي  رابطه منفی معناداری وجود دارد اما بین هو.ش هیجانی با بهداشت روانی ( مولفه نشانه های جسمانی) رابطه معناداری وجود ندارد.
 
واژگان کلیدی: هوش هیجانی ، بهداشت روان ،اضطراب و بی خوابی، نارسا کنش وری اجتماعی، افسردگی،نشانه های بدنی ، دانلود پایان نامه روانشناسی
 
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1-مقدمه
     مفهوم بهداشت روان يا بهداشت  روان شناختي، جنبه اي از مفهوم كلي بهداشت  جسمي، رواني و اجتماعي است، كه علي رغم تلاشهايي كه از سوي پيشگامان بهداشت  رواني در جهان به منظور تأمين هر چه بيشتر بهداشت ي انسانها به عمل آمده است هنوز معيار قاطعي در زمينة تعريف و مصداق كامل بهداشت ي رواني در افراد وجود ندارد. توجه به بهداشت  فكر و روان پس از جنگ بين الملل اول در برخي از دانشكده هاي اروپا به تدريج متداول شده است تا آنجا كه در سال 1944، نوزده كشور در اروپا و آمريكا داراي جمعيت هاي طرفدار بهداشت رواني شدند. 
 
1-2-بیان مساله
با توجه به تعاريف بهداشت روانی و مولفه هاي تشكيل دهنده ان مثل اضطزاب افسردگی و نارسا کنش وری اجتماعی  و همچنین هوش هيجاني سوالي كه در اين پژوهش مطرح مي باشد اين است كه آيا مولفه هاي هوش هيجاني با بهداشت روان در بین میانسالان رابطه دارند؟
 
1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش
   تامین بهداشت  و بهداشت همه افراد جامعه از مهم ترین مسایل اساسی هر کشوری است، این امر در سه جنبه جسمانی، روانی و اجتماعی مورد ملاحظه قرار می گیرد، در صورتی که بعد روانی بهداشت به اندازه کافی مورد توجه قرار نگیرد، فراوانی مشکلات روانی و رفتاری رو به فزونی خواهد گذاشت تا حدی که عوارض ناشی از بی توجهی به آن در ابعاد فردی و اجتماعی، خانوادگی و انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اثرات سوء و غیر قابل جبران رادر پی خواهد گذاشت( نوابی نژاد،1386).
 
1-4-اهداف پژوهش
 
اهداف اصلی:
  1-شناسایی ارتباط بین میزان بهداشت روان و هوش هیجانی در بین میانسالان
 
اهداف فرعی
1-تعیین رابطه افسردگی و هوش هیجانی در بین میانسالان
2-تعیین رابطه نارسا کنش وری اجتماعی و هوش هیجانی در بین میانسالان
3-تعیین رابطه اضطراب و هوش هیجانی در بین میانسالان
 
1-5-فرضیه های پژوهش اصلی
بين  هوش هیجانی و بهداشت روانی  میانسالان رابطه معناداري وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
1-بین هوش هیجانی و افسردگی  میانسالان رابطه معناداری وجود دارد.
2-بین هوش هیجانی و نارسا کنش وری اجتماعی میانسالان رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
3-بین هوش هیجانی و اضطراب میانسالان رابطه معنادار ی وجود دارد.
 
فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش
 
بخش اول: هوش هیجانی
مفهوم هوش هيجاني ژرفاي تازه اي به هوش انسان بخشيده است و آن را به توانايي ارزيابي هوش عمومي فرد از خود گسترش داده است. 
هوش هيجاني با شناخت وي از خودش و ديگران به ارتباط با ديگران و سازگاري و انطباق با محيط پيرامون كه براي موفق شدن در برآوردن خواستهاي اجتماعي لازم است مرتبط مي باشد. هوش هيجاني توانمندي تاكتيكي (عملكرد فردي ) است در حاليكه هوش شناختي قابليتي استراتژيك (دراز مدت )است. هوش هيجاني پيش بيني موفقيت را ممكن مي سازد زيرا نشان مي دهد كه چگونه فردي دانشش را درموقعيتي بلادرنگ به كار مي گيرد (بار-ان 2000) هوشبهر نمي تواندبه خوبي از عهده توضيح سرنوشت متفاوت افرادي بر آيد كه فرصتها شرايط تحصيلي و چشم اندازهاي مشابهي دارند.
 
فصل سوم
روش پژوهش
مقدمه
در این فصل با توجه به موضوع پژوهش و اینکه روش تحقیق حاضر همبستگی است، ضمن تشریح دلایل استفاده از این روش، جامعه آماری، نمونه و نمونه گیری ، روش جمع آوری اطلاعات ، ابزار پژوهش وروش تجزیه و تحلیل آماری استفاده شده در تحقیق مورد بحث قرار می گیرد.
روش تحقیق
روش تحقیق حاضردر این پژوهش  از نوع  همبستگی است.
که در حيطه پژوهش هاي توصيفي است که در ان محقق امکان ايجاد تغييرا ت و دستکاري متغير ها را ندارد و تنها مي کوشد انها را با کمک ابزارهايي که در اختيار دارد مورد اندازه گيري قرار داده , روابط بين انها را کشف نمايد ( دلاور،1384).
 
جامعه آماري:
جامعه آماری پژوهش حاضر از کلیه میانسالان شهر تشکیل شده است.
 
حجم نمونه و روش نمونه گیری
برای انتخاب نمونه مورد نظر از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است .  نمونه آماری دراین پژوهش شامل 200 میباشد.
 
 
روش اجراء نمره گذاری (EQ-i)
ابزار (EQ) برای سنجش هوش هیجانی مورد ارزیابی قرار می گیرد این ابزار متشکل از عباراتی است که احساس، طرز تفکر و نحوه رفتار را در موقعیت های گوناگون توصیف می کند. آزمودنی با خواندن هر عبارت، میزان هاهنگی یا عدم هماهنگی خود را با خصوصیات توصیف شده بر روری مقیاس 5 درجه ای لیکرت از 5 به یک (کاملا موافقم و کاملا مخالفم) و در بعضی سوالات با محتوای منفی یا معکوس از یک به 5 (کاملا موافقم و کاملا مخالفم) انجام می شود. 9 نمره کل هر مقیاس برابر مجموع نمرات هر یک از سئوالات آن مقیاس و نمره کل آزمون برابر با مجموع نمرات 15 مقیاس می باشد. کسب امتیاز بیشتر در این آزمون، نشانگر موقیت برتر فرد در مقیاس مورد نظر یا در کل آزمون و برعکس می باشد. مثلا کسب امتیاز بالاتر در مقیاس خود ابرازی نشان دهنده، خود ابرازی بیشتر در فرد است. 
 تفسیر نتایج
به منظور تسهیل مقایسه نمرات آزمودنی ها در مقیاس های مختلف و همچنین مقایسه نمرات آنها با آزمودنی های دیگر در جمعیت های مشابه نمرات خام به نمرات استاندارد تبدیل می شوند.
نمرات استاندارد (EQ-i) که برای هر یک از مقیاسها و خرده مقیاس ها محاسبه می شود دارای میانگین 100 و انحراف استاندارد 15 است. دقت تفسیر زمانی که محاسبه نمرات استاندارد با توجه به سن و جنس خاص باشد افزایش می یابد. در تفسیر نتایج به دست آمده از آزمون، همیشه باید به سن، جنس و عوامل فرهنگی توجه کرد. اما اگر سن و جنس آزمودنی مشخص نباشد نتایج آزمون هنوز بر اساس نمونه هنجار عمومی که در آن سن و جنس خاصی وجود ندارد (با احتیاط) قابل تفسیر است.
بیشتر آزمودنی ها(تقریبا 68%) 15 نمره بالاتر و پایین از میانگین کسب کنند(یعنی نمره بین 85 تا 115) اکثریت آنها (تقریبا 95%) 30 نمره بالاتر و پایین تر از میانگین کسب می کنند (یعنی بین 55 و 145) آزمودنی هایی که نمره کار آنها پایین تر از 70 یا بالاتر از 130 است بطور مشخص غیر عادی هستد و باید با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرند (بار- آن، 1997).
 
روش تجزیه و تحلیل داده ها: 
اطلاعات آماري بر اساس داده هاي100  مقياس تكميل شده بهداشت روان و هوش هیجانی به دست آمد پس از جمع آوري پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار آماري در دو سطح توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت در سطح توصيفي از (میانگین وانحراف استاندارد)استفاده شد 
در سطح استنباطي با توجه به نوع داده ها، فرضيه ها ويافتن رابطه بين آنها بايستي از ضريب همبستگي متناسب با اين داده ها استفاده شود كه در اين پژوهش از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسون چند متغیری استفاده گرديده است. 
 
دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی هوش هیجانی
 
پایان نامه  رشته روانشناسی 
 
موضوع:
بررسی تاثیر هوش هیجانی با بهداشت روانی میانسالان
 
قالب فایل : word  --- تعداد 99 صفحه
 
 
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته ها
 
دراین فصل نتايج تجزيه و تحليل اماري در دو قسمت جداگانه امار توصيفي و امار استنباطي در اين فصل مورد بررسي قرار مي گيرد. در اين پژوهش از روش هاي اماري توصيفي (فراوانی،ميانگين، انحراف معيار و) و همبستگی پیرسون برای تحلیل فرضیه ها استفاده شده است.
با توجه به اطلاعات جدول همبستگی 9-4   سوال مذكور با استفاده از رگرسیون وهمبستگی مورد آزمايش قرار گرفت ؛ نتيجه نشان داد كه بين هوش هیجانی و میزان افسردگي شدید میانسالان  در سطح آلفا 01/0 ارتباط منفی معني داري وجود دارد. لذا فرض صفر تایید و فرض پزوهش رد می گردد و با 99درصد اطمینان می توان گفت بین هوش هیجانی و میزان افسردگي شدید میانسالان  رابطه مثبت معنادار وجود دارد.
 
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهاد ها
  بحث و نتیجه گیری
مقدمه
 
در پژوهش حاضر براي بررسي رابطه هوش هیجانی بر بهداشت روان میانسالان  ابتدا تعداد 200 نفر از میانسالان  که در حال حاضر بستری بوده اند بصورت تصادفي انتخاب شدند و پرسشنامه هوش هیجانی و بهداشت روان  برروي آنان اجرا گرديد. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آماري توصيفي(ميانگين، انحراف معيار) و ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون استفاده شد. در اين بخش به بحث و نتیجه گیری يافته هاي پژوهش مي پردازيم. 
 
بحث و نتیجه گیری
فرضیه اصلی 
        بین هوش هیجانی و سلامت  روان میانسالان  رابطه معنادار وجود دارد.
با توجه به اطلاعات مندرج در جدول شماره  5-4  چون r بدست آمده در سطح 001/0 معنی دار است با 99%درصد اطمینان می توان گفت هوش هیجانی بر بهداشت روان  میانسالان  موثر است.نتیجه این تحقیق با نتایج پژوهش توسط نوربالا( 1378) که بر روي میانسالان  با آسيب انجام شده مشابه می باشد. همچنین نتیجه تحقیق همسو با پژوهش محققی و همکاران(1387)می باشد، ایشان پژوهشی به منظور مشخص کردن رابطه هوش هیجانی و بهداشت روان دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال 87-86 انجام داده اند که نتایج به دست آمده رابطه معناداری را، بین هوش هیجانی و بهداشت روان  نشان داده است. به این معنی که با افزایش هوش هیجانی در زندگی، میزان سلامت روانی دانشجویان ، افزایش می یابد.
 
فهرست مطالب   
 
فصل اول : کلیات تحقیق 
مقدمه 
بيان مساله 
اهميت و ضرورت انجام پژوهش 
اهداف پژوهش 
سوالات پژوهش 
تعاريف مفاهيم و واژگان 
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
مقدمه
بخش اول: بهداشت روان
بهداشت روان و ابعاد آن 
مفهوم بهداشت  تن و روان 
اهميت و تعاريف سلامت تن و روان 
نظريه هاي پیرامون شخصيت سالم 
نظريه‌ي انسان بالغ آلپورت 
نظرية انسان با كنش كامل راجرز 
نظريه انسان بارور يا مولد فروم 
نظريه انسان خواستار تحقق خويشتن مزلو 
نظريه انسان فرديت يافته يونگ 
نظريه انسان از خود فرا رونده فرانكل 
نظريه انسان اين مكاني و اين زماني پرلز 
نظريه موري 
نظريه‌ي آبراهام مازلو 
نظريه جورج كِلي 
مذهب و مقوله سلامتی 
روانشناسی اسلامی و سلامت 
بخش دوم : هوش هیجانی
هيجان چيست 
تاريخچه هوش هيجاني 
تعاريف  و مدلهاي هوش هيجاني 
مدل هوش هيجاني ماير و سالوي 
مدل هوش هيجاني گلمن 
خود آگاهي 
خود تنظيمي و مديريت هيجان 
خود انگيزي 
همدلي يا شناسايي هيجان هاي ديگران 
مديريت روابط يا مهارت اجتماعی 
هوش هيجاني و ابعاد آن از ديدگاه بار- آن 
تفاوت هاي جنسيتي درهوش هيجاني 
پژوهش های انجام شده پیرامون موضوع تحقیق 
فصل سوم : روش شناسی پژوهش 
روش تحقیق 
جامعه آماری 
نمونه و روش نمونه گیری 
روش جمع آوری داده ها 
ابزار پژوهش 
روش تجزیه وتحلیل داده ها 
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل یافته ها 
تحلیل توصیفی 
تحلیل استنباطی 
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 
مقدمه 
بحث و نتیجه گیری 
نتیجه گیری کلی 
محدودیت های پژوهش 
 پیشنهادات پژوهش 
فهرست منابع 
منابع فارسی 
منابع خارجی 
 
متن فوق تنها خلاصه ای از قسمت های پایان نامه بود.برای دانلود فایل اصلی،انلاین پرداخت کنید و انلاین دانلود کنید.
 
روش دانلود فایل :
 
1.کلیک گزینه خرید.
2.پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب
3.کلیک بر گزینه ( بازگشت به سایت  پذیرنده )
4.دانلود فایل مورد نظر
 
قیمت: 50هزار تومان
قیمت : 20 هزار تومان
 

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
دانلود پروژه، پایان نامه و کاراموزی های دانشجویی
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • موضوعات

 • پایان نامه
 • پروپوزال
 • کاراموزی
 • علوم دامی اصول تغذیه گاو شیری و ...
 • تحقیقات جامع کشاورزی
 • گیاهشناسی"حشره شناسی"فیزیک"اکولوزی"هواشناسی و...
 • ماشین الات
 • طرح توجیهی/نمونه سوال؟کتاب
 • طرح توجیهی/مقاله/پروژه

 • ژنتیک
 • حشره شناسی
 • باغبانی
 • شیمی

 • جانورشناسی
 • دانشگاه پیام نور تفرش
 • هواشناسی
 • زراعت
 • تصاویر کشاورزی
 • پاورپوینت
 • پروژه
 • هورمون های گیاهی
 • مقالات رشته حسابداری
  آمار سایت
 • کل مطالب : 611
 • کل نظرات : 652
 • افراد آنلاین : 14
 • تعداد اعضا : 2963
 • آی پی امروز : 271
 • آی پی دیروز : 1460
 • بازدید امروز : 8,571
 • باردید دیروز : 24,945
 • گوگل امروز : 169
 • گوگل دیروز : 1354
 • بازدید هفته : 8,571
 • بازدید ماه : 8,571
 • بازدید سال : 629,829
 • بازدید کلی : 2,534,345
 • خوش امدگویی
  اميد است سير و سرچ در اين مجموعه افزايش بار اندوخته هاي علمي دوستان دانش دوست و پژوهشگر، را سبب شود در اين اثني ما را با رهنمود هاي ناب خويش راهنمايي نماييد.