loading...

دانلود پروژه پایان نامه کاراموزی کارشناسی و ارشد

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی موضوع بررسی تاثیر فضای اموزشی مطلوب بر یادگیری دانش اموزان ،هدف از انجام تحقيق حاضر،تعیین رابطه ارگونومی فضای آموزشی و یادگی

خوش امدگویی

با عرض سلام و احترام خدمت شما کاربر عزیز. از اینکه وبسایت من رو برای خواندن انتخاب کردید از شما کمال تشکر را دارم. من مهدی بنی حسن دانشجوی مهندسی کشاورزی هستم که افتخار دارم اطلاعات مربوط به پروژه ، پایان نامه و  مقالات مربوط به اغلب رشته های کارشناسی و ارشد را از طریق این وبسایت در اختیار شما سروران گرامی بگذارم. 

  اميد است سير و سرچ در اين مجموعه افزايش بار اندوخته هاي علمي دوستان دانش دوست و پژوهشگر، را سبب شود در اين اثني ما را با رهنمود هاي ناب خويش راهنمايي نماييد.

درگاه پرداخت اینترنتی این وبسایت توسط درگاه واسط آرین پال و زرین پال  مورد تایید قرارگرفته است.

لینک دانلود فایل بعد از پرداخت به صورت آنی باز می شود.


ایمیل پشتیبانی سایت  mahdipnut@yahoo.com

شماره تماس پشتیبانی سایت : 09191968068  (پاسخگویی فقط به  پیامک)

عزیزانی که دسترسی به رمز دوم برای پرداخت ندارند میتوانند از طریق سیستم کارت به کارت با شماره (6063731014667027 به نام مهدی بنی حسن ) استفاده و به پشتیبانی سایت پیامک کنند تا در کوتاهترین زمان فایل مورد نظر ایمیل شود.

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی موضوع : بررسی تاثیر فضای اموزشی مطلوب بر یادگیری دانش اموزان
 
چکیده: هدف از انجام تحقيق حاضر،تعیین رابطه ارگونومی فضای آموزشی و یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی است.در پژوهش حاضر، روش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کلاس های پنجم ابتدایی مدارسدخترانه شهر تهران در مناطق 19 گانه آموزش و پرورش در سال تحصیلی 1389-1390تشکیل می دهد. انتخاب تعدادنمونه  ابتدا به صورت خوشه اي چند مرحله اي و در مرحله بعد به صورت تصادفي ساده بوده و از310 نفر دانش آموز و 15 مدرسه استفاده شده است. به منظور تحلیل فرضیه های پژوهش، از روشهای ضريب همبستگي پيرسون(r) و تحليل رگرسيون چند متغیری استفاده شده است. یافته ها نشان دادکه با 95 درصد اطمینان می توان گفت بين  مولفه ارگونومی رنگ با یادگیریو همبستگی معنی دار وجود دارد. همچنین،بين مولفه های ارگونومی(نور، فضای باز آموزشی، مبلمان آموزشی و ابعاد فیزیکی فضای آموزشی)با  یادگیریهمبستگی معنی دار دیده نشد.از طرف دیگر با 95 درصد اطمینان میتوان گفت  که بين  مولفه ارگونومی صدا با یادگیری همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد. همچنین، نتایج نشان داد که مجموع مولفه های ارگونومی فضای آموزشی، 10 درصد از واریانس یادگیریدانش آموزان را پیش بینی می کند. در مجموع، به نظر می رسد به پژوهشهای بیشتری نیاز است تا ابعاد مختلف مسئله روشن شود.
 
کلید واژه: ارگونومی فضای آموزشی، یادگیری،دانش آموزان دوره ابتدایی ، دانلود پایان نامه روانشناسی
 
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1  مقدمه : نظام آموزش ابتدایی، اولین دوره از آموزش و پرورش عمومی است که کودکان با ورود به این دوره، وارد دنیای جدید تعلیم و تربیت می شوند و نخستین بار محیط خارج از خانه را تجربه کرده، با واقعیات اجتماعی رو به رو می گردند. کودک مفهوم نقش اجتماعی، مسولیت، کار و روابط اجتماعی را از این راه درک می کند و با همین تجربیات و ادراک ها، شخصیت خود را شکل می دهد (میر کمالی،1386). از سویی دیگر، محیط و عوامل فیزیکی بر حوزه پهناوری از تجربه انسان شامل عملکرد کاری،رفتار اجتماعی،نگرش ها، خشنودی  و ناخشنودی ها و بهداشت روانی تاثیر می گذارد(شهریار احمدی،1386) و مدرسه نیز از این مقوله جدا نیست.
مطالعات اخیر یونسکو  درباره ضایعات دورهای آموزشی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین نشانمی دهد که در اکثریت کشورهای مورد مطالعه، 10 تا 30 در صد از دانش آموزان این دوره ها را مردودین تشکیل می دهند و نتیجه تکان دهنده دیگر این مطالعه، نرخ بالای رهاکنندگان مدرسه در دوره ابتدایی است که فضای آموزشی در این امر بی تاثیر نبوده است( کومبز . 2008؛ به نقل از حسینی، 1386).
"ارگونومي "، علم مطالعه انسان ها در حین کاربری و درک ارتباطات پیچیده میان افرادو جنبه های فیزیکی و روان شناختی محیط کار و آموزش، نیازهای آموزشی و روش های کار می باشد (رحمانی، 1389).
چگونگی طراحی فضاهای آموزشی، از جمله عوامل موثر تربیتی در نظام آموزش و پرورش جدید محسوب می شود. عواملی مانند معلم، دانش آموز، شیوه تدریس، مواد درسی، مدیریت آموزشی، خانواده، محیط اجتماعی و ... که تاثیر بسزایی در یادگیری و فرایند آموزشی دارند، اغلب مورد توجه پژوهشگران و محققان و برنامه ریزان قرار گرفته و مورد نقد و بررسی و کندوکاو واقع شده اند. در صورتی که فضای فیزیکی مدرسه و تجهیزات آن، در نظام جدید تعلیم و تربیت که ایفاگر نقش فعالی در روند پربار نمودن کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی است، کمتر مورد توجه قرار گرفته است .
 
ضرورت و اهمیت تحقیق
در طول نیم قرن گذشته، جامعه مدنی ایران نیازی بی سابقه به گسترش آموزش و پرورش عمومی را پدید آورده است. در نتیجه، مدارس بسیاری در سراسر کشور بنا گردیده که در آنها استانداردهای فنی، ملاحظات محیطی و هویت معماری در نازلترین سطح ممکن ملحوظ شده است. مهمتر از همه اینکه، فضایی که درون این مدارس پدید آمده، فاقد هرگونه نقش سازنده و حمایت کننده در تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان است (سمیع آذر، 1376).
 
تاثیر فضای اموزشی بر یادگیری دانش اموزان - پایان نامه روانشناسی
پایان نامه  کارشناسی ارشد روانشناسی با موضوع :
بررسی تاثیر فضای اموزشی مطلوب بر یادگیری دانش اموزان
 
قالب فایل : word  --- تعداد 131 صفحه
تجزیه و تجلیل داده ها توسط نرم افزار spss ، به همراه جداول و نمودار های مربوطه
 
 
اهداف تحقیق
هدف اصلی
هدف کلی از تحقيق حاضر، تعیین تاثیر ارگونومی فضای آموزشی بریادگیری دانش آموزان می باشد.
اهداف خاص
• تعیین رابطه بین نوع رنگ آمیزی فضای آموزشی (استاندارد – غیر استاندارد) و یادگیری دانش آموزان.
• تعیین رابطه بین نوع نور فضای آموزشی (استاندارد – غیر استاندارد) و یادگیری دانش آموزان.
• تعیین رابطه بین نوع صدای فضای آموزشی (استاندارد – غیر استاندارد) و یادگیری دانش آموزان.
• تعیین رابطه بین نوع ابعاد فضای آموزشی (استاندارد – غیر استاندارد) و یادگیری دانش آموزان.
• تعیین رابطه بین نوع مبلمان فضای آموزشی (استاندارد – غیر استاندارد) و یادگیری دانش آموزان.
• تعیین رابطه بین نوع فضای باز آموزشی (استاندارد – غیر استاندارد) و یادگیری دانش آموزان.
 
فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی
بین ارگونومی فضای آموزشی (استاندارد و غیر استاندارد) با یادگیری دانش آموزان رابطه وجود دارد.
 
فصل دوم
پيشينه پژوهش
مبانی نظری
بخش اول: 
 1-2  تعاریف ارگونومی
ارگونومي با طراحي سيستمهايي كه افراد در آن كار مي‌كنند سر و كار دارد. ارگونومي متشكل از دو كلمه يوناني ergon به معني كار و nomos به معني قانون است. تمامي سيستمهاي كار شامل جزء انساني و جزء ماشيني است كه در محيط كار قرارگرفته‌اند. به هنگام طراحي هر سيستمي كه انسانها و ماشينها به منظور توليد محصولي در كنار هم كار مي‌كنند، بايد ويژگيهاي افراد درگير كار را شناخته و اين ويژگيها را هنگام طراحي مدنظر قرار دهيم. اين عمل كاركرد اصلي ارگونومي است(رشیدی،1383).
 شکل شماره یک که اهداف کلی ارگونومی را نشان می دهد. یک بعد از این اهداف به حوزه سلامت و بهداشت تاکیددارد؛ بعد دیگر آن به راحتی، آسایش و رفاه انسان می پردازد و در بعد دیگر به فعالیتهای اقتصادی، فعالیتهای فکری و... د ر راستای بهبود زندگی پرداخته می شود.
 
فصل سوم
روش تحقیق
1-3  روش پژوهش 
با توجه به اهداف پژوهش ، یعنی بررسی رابطۀ بین ارگونومی آموزشی و یادگیری در پژوهش حاضر ، روش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شده است.  
2-3  جامعه آماري
جامعه آماری پژوهش حاضر از دو قسمت تشکیل می شود. اول، جامعه دانش آموزی که شامل کلیه دانش آموزان دختر ابتدایی شهر تهران در مناطق 19 گانه آموزش و پرورش در سال تحصیلی 1393 می باشد و دوم، جامعه ساختمانی مدارس که شامل کلیه مدارس ابتدایی دخترانه شهر تهران در مناطق 19 گانه آموزش و پرورش می باشد .
 
3-3  حجم نمونه وروش نمونه گیری
برای انتخاب نمونه مورد نظر از بین دانش آموزان از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و در گام بعدی، از روش تصادفی استفاده خواهد شد. به این صورت که ابتدا، شهر تهران به 5 منطقه جغرافیایی شامل شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسیم می شود. سپس، با استفاده از نمونه گیری تصادفی در هر بخش یک منطقه انتخاب خواهد گردید. در گام بعدی، از روی فهرست مدارس هر یک از مناطق، بصورت تصادفی سه مدرسه انتخاب  و به تصادف تعداد مورد نظر از دانش آموزان این 15 مدرسه مورد بررسی قرار می گیرند. حجم نمونه در این پژوهش، تعداد 300 نفر می باشد.
 
ابزار جمع اوری اطلاعات  
ابزارهای گردآوری داده ها برای انجام پژوهش حاضر، عبارتند از: 
1- چک لیست مشاهده محقق ساخته برای بررسی متغیرهای فیزیکی کلاس درس
از آنجا که در ارتباط با موضوع پژوهش، پرسشنامه استانداردی وجود ندارد، پس از انجام مصاحبه با تعدادی از آموزگاران ابتدایی و کارشناسان سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس و جمع آوری نظرات آنان و با در نظر گرفتن مبانی علمی موضوع، پرسشنامه ای تنظیم خواهد گردید. سپس، با اجرای یک پیش آزمایش، روایی و پایایی فرم مورد نظرمحاسبه خواهد شد. بر اساس این چک لیست، مدارس استاندارد مدارسی هستند که حد اقل نمره لازم را بر اساس تاییدیه سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس به دست آورده باشند.
 
فصل چهارم
تحلیل یافته ها
در اين فصل ابتدا شاخصهاي آمار توصيفي مربوط به  نمرات چک لیست مشاهده ارگونومی فضای آموزشی مدارس و  معدل دانش آموزان در بخش توصيف داده ها ارائه شده است و بعد فرضيه هاي پژوهش با آزمون های آماري مناسب در بخش تحليل داده ها مورد بررسي قرار گرفته است. محاسبات آماري با استفاده از نرم افزار آماري spss انجام گرفته است.شاخص هاي توصيفی(ميانگينوانحراف استاندارد) مربوط به نمرات چک لیست مشاهده ارگونومی فضای آموزشی مدارس بر اساس هر یک از مولفه های ارگونومی و نمره کل ارگونومی در مدارس  مورد مطالعه محاسبه شد و نتايج در جدول 2-4 ارائه شده است.
 
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادها
1-5 بحث و نتيجه گيري
هدف اين تحقيق، بررسي رابطه ارگونومی و یادگیری دانش آموزان است. لذا،  در فصل اول به تشریح متغیرهای موضوع یعنی ارگونومی آموزشی و یادگیری دانش آموزان پرداخته شد. هدف اصلی از این پژوهش تعیین رابطه ارگونومی فضای آموزشیو یادگیری دانش آموزان بوده و اهداف خاص نیز به شرح ذیل می باشد:
• تعیین رابطه بین نوع رنگ آمیزی فضای آموزشی (استاندارد – غیر استاندارد) و یادگیری دانش آموزان.
• تعیین رابطه بین نوع نور فضای آموزشی (استاندارد – غیر استاندارد) و یادگیری دانش آموزان.
• تعیین رابطه بین نوع صدای فضای آموزشی (استاندارد – غیر استاندارد) و یادگیری دانش آموزان.
• تعیین رابطه بین نوع ابعاد فضای آموزشی (استاندارد – غیر استاندارد) و یادگیری دانش آموزان.
• تعیین رابطه بین نوع مبلمان فضای آموزشی (استاندارد – غیر استاندارد) و یادگیری دانش آموزان.
• تعیین رابطه بین نوع فضای باز آموزشی (استاندارد – غیر استاندارد) و یادگیری دانش آموزان.
در فرضیه اصلی این پژوهش بیان شد که بین ارگونومی فضای آموزشی (استاندارد و غیر استاندارد) با یادگیری دانش آموزان رابطه وجود دارد.
همچنین، فرضیات فرعی نیز بدین صورت بیان شدند:
• بین نوع رنگ آمیزی فضای آموزشی (استاندارد و غیر استاندارد) با یادگیری دانش آموزان رابطه وجود دارد.
• بین نوع نورفضای آموزشی (استاندارد و غیر استاندارد) با یادگیری دانش آموزان رابطه وجود دارد.
• بین میزان صدای فضای آموزشی (استاندارد و غیر استاندارد) با یادگیری دانش آموزان رابطه وجود دارد.
• بین نوع ابعاد فیزیکی فضای آموزشی (استاندارد و غیر استاندارد) با یادگیری دانش آموزان رابطه وجود دارد.
• بین نوع مبلمان فضای آموزشی (استاندارد و غیر استاندارد) با یادگیری دانش آموزان رابطه وجود دارد.
• بین نوع فضای باز آموزشی (استاندارد و غیر استاندارد) با یادگیری دانش آموزان رابطه وجود دارد.
در این پژوهش این سئوال هم مورد بررسی قرار گرفت که سهم مولفه های فضای آموزشی مدارس در پیش بینی یادگیری دانش آموزان چقدر است؟
 
 
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
2-1 بیان مسئله 
3-1 ضرورت و اهمیت موضوع
 4-1 اهداف تحقیق 
1-4-1 هدف اصلی 
2-4-1 اهداف خاص
5-1 فرضیه های تحقیق
1-5-1 فرضیه اصلی
1-5-2 فرضیه های فرعی
6-1 سئوال
7-1 متغیرها و واژه های کلیدی
1-7-1 تعاریف مفهومی
2-7-1 تعاریف عملیاتی 
فصل دوم : پیشینه پژوهش
بخش اول
1-2 تعاریف ارگونومی
2-2 تاریخچه ارگونومی
3-2 رویکردهای جدید در ارگونومی
1-3-2 ارگونومی سخت افزار
2-3-2 ارگونومی محیطی
3-3-2 ارگونومی شناختی(نرم افزار)
4-3-2 ارگونومی در محیط اداری-آموزشی
4-2 مواد و برنامه های درسی دوره ابتدایی
5-2 درون دادهای نظام آموزش ابتدایی
1-5-2 منابع انسانی
2-5-2 منابع مادی
1-2-5-2 منابع کالبدی
2-2-5-2 منابع تجهیزاتی
3-2-5-2 منابع مالی
3-5-2 امور بهداشتی مدارس
4-5-2 فضاهای پرورشی
5-5-2 کتابخانه
6-5-2 سالن چند منظوره
7-5-2 نمازخانه
8-5-2 اتاق فعالیتهای پرورشی
9-5-2 اتاق بهداشت و کمکهای اولیه
10-5-2 فضاهای اداری
11-5-2 فضاهای پشتیبانی یا خدماتی
12-5-2 سرویسهای بهداشتی
13-5-2 آبخوری دانش آموزان
14-5-2 انبار وسایل نظافت و شستشو
15-5-2 انبار تجهیزات و وسایل
16-5-2 فضاهای گردش
17-5-2 راهروها
18-5-2 پله ها
19-5-2 فضاهای باز یا محوطه
20-5-2 فضاهای صف جمع و تفریح
21-5-2 فضای سبز، باغچه و درختکاری
22-5-2 پارکینگ وسایل نقلیه
23-5-2 مکان یابی واحدهای آموزشی
1-23-5-2 کاربرهای سازگار
2-23-5-2 کاربرهای ناسازگار
3-23-5-2 جهت یابی
4-23-5-2 شعاع دسترسی
24-5-2 انجمن اولیاء و مربیان
1-24-5-2 گروه های انجمن اولیاء و مربیان
6-2 فضاهای آموزشی مدارس
1-6-2 کلاس درس نظری 
2-6-2 کلاس درس تجربی
7-2 تاثیر امکانات و تجهیزات مدرسه بر دانش آموزان
8-2 یر امکانات و تجهیزات مدرسه بر معلم
9-2 تاثیر محیط بر فعالیتهای نظام آموزشی
10-2 عوامل دخیل در فضای آموزشی
1-10-2 رنگها در محیط های آموزشی
2-10-2 نور
1-2-10-2 روشنایی طبیعی
2-2-10-2 امتیازات استفاده از روشنایی طبیعی
3-2-10-2 اصول استفاده از روشنایی طبیعی
4-2-10-2 پنجره ها و بازشوها در ساختمان
3-10-2 صدا و آلودگی صوتی
1-3-10-2 بررسی آلودگی صوتی مدارس و راههای رفع آن
2-3-10-2 کنترل منابع صوتی مزاحم خارج از بنا
3-3-10-2 کنترل صدا در بنای مدارس
4-10-2 مبلمان آموزشی استاندارد در مدارس
1-4-10-2 تناسب دانش آموز با میز و صندلی
5-10-2 اندازه کلاسها و مدارس
6-10-2 فضای باز در مدارس ابتدایی
1-6-10-2 حیاط مدرسه از دیدگاه مدیران
2-6-10-2 عناصر مطلوب در حیاط مدرسه
3-6-10-2 انواع محوطه های بازی
12-2 مشکلات تحصیلی دانش آموزان در مدارس
بخش دوم
13-2 پیشینه تحقیق
 
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
1-3 روش پژوهش
2-3 جامعه آماری
3-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری
4-3 ابزار جمع آوری اطلاعات
1-4-3 چک لیست مشاهده
1-1-4-3 روش نمره گذاری
2-1-4-3 نحوه اجرا
5-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها
1-5-3 آمار توصیفی
2-5-3 آمار استنباطی
فصل چهارم : تحلیل یافته ها
1-4 توصیف داده ها
2-4 تحلیل داده ها
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها
1-5 بحث و نتیجه گیری
2-5 محدودیت های پژوهش
3-5 پیشنهادها
1-3-5 پیشنهادهای کاربردی
2-3-5 پیشنهادهای پژوهش
منابع 
 
متن فوق تنها خلاصه ای از قسمت های پایان نامه بود.برای دانلود فایل اصلی،انلاین پرداخت کنید و انلاین دانلود کنید.
(در این پایان نامه چندین صفحه حروف به طور چسبیده قرار دارند که بعد از دانلود نیاز به اصلاح دارد.)
 
روش دانلود فایل :
 
1.کلیک گزینه خرید.
2.پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب
3.کلیک بر گزینه ( بازگشت به سایت  پذیرنده )
4.دانلود فایل مورد نظر
 
قیمت: 50هزار تومان
قیمت : 25هزار تومان

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
دانلود پروژه، پایان نامه و کاراموزی های دانشجویی
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • موضوعات

 • پایان نامه
 • پروپوزال
 • کاراموزی
 • علوم دامی اصول تغذیه گاو شیری و ...
 • تحقیقات جامع کشاورزی
 • گیاهشناسی"حشره شناسی"فیزیک"اکولوزی"هواشناسی و...
 • ماشین الات
 • طرح توجیهی/نمونه سوال؟کتاب
 • طرح توجیهی/مقاله/پروژه

 • ژنتیک
 • حشره شناسی
 • باغبانی
 • شیمی

 • جانورشناسی
 • دانشگاه پیام نور تفرش
 • هواشناسی
 • زراعت
 • تصاویر کشاورزی
 • پاورپوینت
 • پروژه
 • هورمون های گیاهی
 • مقالات رشته حسابداری
  آمار سایت
 • کل مطالب : 485
 • کل نظرات : 567
 • افراد آنلاین : 15
 • تعداد اعضا : 2776
 • آی پی امروز : 710
 • آی پی دیروز : 951
 • بازدید امروز : 2,662
 • باردید دیروز : 3,156
 • گوگل امروز : 602
 • گوگل دیروز : 863
 • بازدید هفته : 12,406
 • بازدید ماه : 72,072
 • بازدید سال : 663,202
 • بازدید کلی : 1,690,655
 • خوش امدگویی
  اميد است سير و سرچ در اين مجموعه افزايش بار اندوخته هاي علمي دوستان دانش دوست و پژوهشگر، را سبب شود در اين اثني ما را با رهنمود هاي ناب خويش راهنمايي نماييد.